utorok 3. júla 2018

Ružomberok by nemal voliť po starom


Vážený pán primátor, kolegovia poslanci a kolegyne poslankyne, ctená verejnosť,

čaká nás najdôležitejšie hlasovanie tohto volebného obdobia. Najdôležitejšie, lebo určí výkon samosprávy na ďalšie štyri roky. Jedným hlasovaním môžeme zefektívniť fungovanie orgánov mesta.
Určenie veľkosti zastupiteľského zboru je abecedou teórie politiky. Je to strašne jednoduché – veľkosť parlamentu je priesečníkom dvoch matematických funkcií – reprezentatívnosti a efektívnosti.
Súčasný systém, keď je mesto rozdelené na veľa maličkých volebných obvodov je nespravodlivý, pričom vyskakujú najmä dve veci: nízka kvalita poslaneckého zboru a slabučké mandáty zvolených poslancov.  
Zákonodarca určil pre veľkostnú kategóriu slovenských miest 20 – 50 tisíc obyvateľov 15 – 25 poslancov a povedal, ako môže byť mesto rozdelené na obvody, v ktorých sa jednotliví poslanci budú voliť. Tým zákonodarcovia naznačili, koľko by 28-tisícový Ružomberok mal mať poslancov. Nie maximum, 25. Nemôžeme rozmýšľať tak, že však dajme toľko, koľko nám zákon umožňuje.
Ak chceme byť lídri, musíme pozerať na úspešných. Rovnaký počet poslancov (25) má mesto Prievidza, ktorá atakuje hornú hranicu – 50 tisíc. Choďte sa pozrieť na ich zasadnutie mestského parlamentu a uvidíte ten rozdiel ... Aby sme pozerali veľkosťou porovnateľné mestá: Piešťany, 28 tisíc obyvateľov (presne toľko ako Ružomberok) – v súčasnosti 2 volebné obvody, 21 poslancov. Minulý týždeň rozhodli o znížení počtu poslancov na 17.
Osem rokov sa motám v ružomberskej mestskej politike ale dosiaľ mi nikto nevedel dať odpoveď, na čo Klačno (relatívne malé, hoci ľudnaté, z hľadiska záujmov veľmi homogénne)  potrebuje 4 poslancov. Potom máme poslancov aktívnych a takých, ktorí  za 4 roky azda ani neprehovorili  a v obvode ich ani nevidieť. S úctou voči nim nechcem na tomto mieste povedať, že zbytočných. Budúci primátor – nech sa bude volať akokoľvek – potrebuje poslancov, na ktorých sa bude dať spoľahnúť. Poslancov, ktorí dokážu kvalifikovane posúdiť jednotlivé komunálne problémy. Poslancov, ktorých prítomnosť vo výberových komisiách bude zárukou toho, že bolo vybraté to najlepšie riešenie pre mesto Ružomberok.
Každý z nás je poslanec mesta Ružomberok a až potom poslanec za Roveň alebo Satelity. A poslanec nie je primárne stavbyvedúci ani údržbár. Na to máme mestský úrad. Že to tak často je a úspešní sú najmä poslanci, ktorí riešia technické veci ale nevedia veľa napríklad o koncesnom verejnom obstarávaní, je chyba. A zotrvávanie v tomto stave vyhovuje len tým, ktorí chcú práve takýchto poslancov.
Aj voľným okom vidno, že o mandát poslanca sa nehlásia davy. Ak od záujemcov navyše odčleníme tých, ktorí si do MsZ idú len získať alebo postrážiť svoj osobný záujem, je to ešte horšie. Súčasný stav nedokáže v korektnej súťaži dodať do systému dostatok kvalitných ľudí.
Druhým fatálnym problémom usporiadania ihriska, na ktorom sa hrá o poslancov, je ich slabučký mandát. Týka sa to najmä troch maličkých obvodov v strede mesta – obvodov Stred, Satelity a Laziny. Najhoršia situácia je vo volebnom obvode Satelity, v ktorom žije málo ľudí – druhého poslanca má len vďaka tomu, že do jeho kvóty sa počíta aj šesť stoviek bezdomovcov. Ľudí s trvalým pobytom v meste Ružomberok, ktorí ale žijú nevedno kde. Z nich poslanec nikdy nevzíde, pravdepodobne ani nevolia. V budúcom volebnom období nás čakajú ťažké rozhodnutia, ktoré zatrasú verejnou mienkou a popularitou hlasujúcich – napríklad spoplatnenie parkovania, rušenie minimálne jednej základnej školy, ak prídu horšie časy (a tie prídu), tak aj rázne obmedzenie mestských dotácií pre šport a kultúru. Na to treba mať guráž, nebáť sa straty priazne časti voličov. Obávam sa, že poslanci, ktorých mandát visí na rozhodnutí niekoľkých ľudí (také sú rozdiely v maličkých obvodoch) takých rozhodnutí nebudú schopní. Lebo sa môže stať, že takého zodpovedného poslanca vo voľbách porazí milý susedovie chlapec, ktorého všetci poznajú a nikdy nemusel urobiť nepopulárne rozhodnutie. S údržbárskymi talentami. Preteky v populizme Ružomberku neželám. 
Preto dávam dva pozmeňovacie návrhy na usporiadanie mesta Ružomberok pre komunálne voľby 2018. Tieto návrhy riešia len najvážnejšie problémy. Viem si predstaviť ráznejšie a funkčnejšie riešenia. Ale akceptujem, že v tejto sále nie je vôľa urobiť ich. Ak chceme Ružomberok pohnúť dopredu, musíme zariskovať svoje mandáty. Ak sa volebné obvody nezmenia, budú sa nám mandáty obhajovať ľahšie. Ale obávam sa, že konečný výsledok, zvolená dvadsaťpäťka nebude dobrá. Ak zariskujeme, mandáty sa nám budú obhajovať možno ťažšie, ale  je vysoká pravdepodobnosť, že zvolený poslanecký zbor bude lepší ako ten súčasný. Verím, že podporu nájdu aspoň tieto menej razantné zmeny.

Alt. I.
1.       Zníženie počtu poslancov o 4 – zo súčasných 25 na 21.
2.       Zlúčenie volebných obvodov Stred, Satelity a Laziny do jedného s názvom „Stred“.
3.       Zníženie sa dotkne 3 najväčších sídlisk – Baničné, Klačno a Roveň. Zo súčasných 4 poslancov budú tieto sídliská voliť 3. Nový obvod „Stred“ bude mať 5 poslancov (zlúčené obvody by mali 6).

Alt. II
1.       Zlúčenie volebných obvodov Stred, Satelity a Laziny do jedného s názvom „Stred“, zachovanie 6 poslancov v tomto obvode.

nedeľa 15. októbra 2017

Tri otázky pre politológa IVANA RONČÁKAPán kandidát, načo sú nám vlastne vúcky?


Nemocnice, školy, cesty atď. majú na Slovensku podelené štát, kraje a obce. Každý sa stará o všetko, ale na svojej úrovni. Takže aj vúcky, jednoducho, zodpovedajú za veľa vecí dôležitých pre náš každodenný život – stredné školy, okresné nemocnice, cesty okresného a krajského významu. Potrebujú teda ľudí, ktorí tomu rozumejú a majú úprimný záujem o spoločné dobro. Ružomberčania ma poznajú najmä ako poslanca MsZ, ktorým som od roku 2010. V MsZ riešime práve tieto veci, len na úrovni mesta.

A čo okrem politiky robíte?


Za výkon poslanca MsZ dostávame symbolickú odmenu, živí ma to, že som člen protikorupčného tímu poslancov NR SR z klubu OĽaNO - pomáham im strážiť naše spoločné peniaze. Popri rodine a  práci mi občas zostane trochu času, ktorý obetujem dobrovoľníctvu - v Združení občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS) pomáhame aktivistom v obciach odbornými radami týkajúcimi sa transparentného výkonu samosprávy. 

Aká je vaša motivácia ísť do týchto volieb?


Okrem rodiny ma v kandidovaní za poslanca podporuje veľa ľudí – napríklad riaditeľ koledníckej akcie Dobrá novina Marián Čaučík alebo poslanci NR SR Veronika Remišová, Ondrej Dostál, Eduard Heger a Richard Vašečka. Spája nás dlhoročné priateľstvo, množstvo zážitkov od spoločných dovoleniek po sledovanie futbalu. Ale najmä máme radi Slovensko a cítime potrebu pomôcť komunitám, v ktorých žijeme. Svoje skúsenosti teraz ponúkam našej župe – ako kandidát na poslanca za ružomberský okres. Najväčšou motiváciou pre mňa je však Erika Jurinová. Je mi cťou byť v jej tíme, pretože viem, že sa ako županka čestne a dobre postará o náš kraj.