streda 23. februára 2011

Prvé pracovné

Prvé pracovné zasadnutie MsZ zvolal primátor Ján Pavlík na 23. februára. Takmer tri mesiace po voľbách ...

Prioritami poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie na tomto zasadnutí MsZ bola činnosť hlavného kontrolóra mesta, naštartovanie procesu zmeny základných dokumentov mesta v smere otvorenia rozhodovania mesta a jeho orgánov voči verejnosti a diskusia o plate primátora mesta. Okrem toho sme mali na stole návrh na udelenie ceny mesta, povinnosti prvého zasadnutia MsZ ako menovanie komisií MsZ, výborov mestských častí, zástupcov mesta do obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a do školských rád a iné body technického charakteru.

Všetky tri priority poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie sa nám podarilo naplniť. Hlavný kontrolór mesta bude na náš návrh zverejňovať na internetovej stránke mesta správy z vykonaných finančných kontrol, výročné správy o svojej činnosti - vždy tie budúce a spätne za roky 2009 a 2010. Hlavný kontrolór nesmie byť anonymný úradník, ktorý nebreše a nepoškriabe.

So zmenou svojho platu prišiel na rokovanie MsZ samotný primátor Pavlík. Navrhol si zvýšiť zákonný plat koeficientom 1,22 (v decembri si dal schváliť koeficient 1,7). V číslach to znamená 2.390 x 1,22 = 2.916 EUR mesačne. Tento návrh bol veľmi podobný nášmu (Slašťanov plat (cca 3.300 E) minus 10 percent), preto sme si návrh p. Pavlíka osvojili. Oproti súčasnému stavu (4.063 E) je to úspora o viac ako tisíc eur mesačne. Na náš návrh sa však platnosť tejto zmeny posunula z 1.4. na 1.3.2011.

MsZ schválilo návrh nášho poslaneckého klubu zaradiť na aprílové zasadnutie MsZ novelizáciu rokovacieho poriadku MsZ, komisií a štatútu mesta. Chceme v nich zakotviť viaceré ustanovenia, ktoré otvoria verejnosti rozhodovanie orgánov mesta. Veríme, že pre ne nájdeme aj podporu ostatných politických klubov v MsZ a vedenia mesta. Dobrou správou je pre nás informácia p. Pavlíka o pripravovaných protikorupčných opatreniach na MsÚ, na ktorých ako klub určite chceme spolupracovať.

V súlade s našimi programovými prioritami sme prejavili záujem o prácu v komisiách MsZ a mestských spoločnostiach. Ja, napríklad, ako člen vo finančnej a sociálnej komisii a predsedať budem Komisii MsZ pre ochranu verejného záujmu, ktorá o.i. kontroluje majetkové priznania poslancov a primátora a porovnáva nárast ich majetku s ich priznanými príjmami. Okrem toho budem zástupcom mesta v školskej rade MŠ Riadok a členom predstavenstva Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s.. V tejto súvislosti vedenie mesta prisľúbilo zverejniť odmeny zástupcov mesta v mestských firmách. Sociológ Max weber rozlíšil dva druhy politikov: tých, čo žijú z politiky a tých, čo žijú pre politiku. My chceme žiť pre politiku, pre službu ľuďom, ktorí nás poslali do MsZ obhajovať ich záujmy. Preto ja v KDAH za 100 (sto) EUR mesačne.

Dnešné MsZ však nebolo len o výhrach. Za prehru a facku historickej pamäti mesta považujeme udelenie Ceny mesta pre JUDr. Jozefa Mišuru. Pri schvaľovaní programu MsZ sme žiadali predkladateľa tento bod stiahnuť z rokovania a doplniť dôvodovú správu o postoje JUDr. Mišuru v historicky dôležitých chvíľach. Keďže sa tak nestalo, poslanci klubu RbK sa zdržali hlasovania o tomto bode. Hlasy ostatných poslancov však stačili na udelenie ceny mesta navrhnutému držiteľovi. Jedna pozorovateľka to komentovala slovami "Takto sa nikdy nezbavíme minulosti".

S dnešným zasadnutím MsZ sme spokojní: bolo schválených veľa dobrých návrhov, nič vyslovene škodlivé nie. Našimi pozmeňovacími návrhmi sme vylepšili niekoľko predložených materiálov (napr. VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách mesta), naštartovali sa dobré procesy a najmä sa skončilo politikárčenie o mestských firmách a komisiách. Môžme sa začať naplno venovať tomu, na čo sme boli zvolení: presadzovať riešenia zvyšujúce kvalitu života ľudí a popri tom systematicky pracovať na obmedzovaní priestoru na možné korupčné správanie. Aby peniaze neutekali všelikam do súkromných vreciek ale aby ostali v mestskej kase k dispozícii na skrášlenie nášho mesta a spríjemnenie života v ňom.

3 komentáre:

  1. velmi pekne Ivan! dakujem vam vsetkym v RBK za vasu doterajsiu pracu. len tak dalej!

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Pekne Ivan len pracuj, aby sme sa za teba nemuseli hanbit ked sme ta podporovali..

    OdpovedaťOdstrániť
  3. ten Misura je zly signal ... ale neda sa nic robit ...

    OdpovedaťOdstrániť

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.