streda 20. apríla 2011

2. zasadnutie MsZ v Ružomberku: Vzbura straníckych vojsk

Druhé zasadnutie MsZ v Ružomberku bolo historické - prvýkrát bolo jeho rokovanie prerušené. Prerokovať viac ako 35 bodov programu bolo nad naše fyzické aj psychické sily. Kolegovia poslanci nás na februárovom zasadnutí MsZ nepočúvali, keď sme navrhli častejšiu periodicitu zasadnutí. Takéto dlhočizné zasadnutia sú na úkor kvality prijímaných rozhodnutí a prerušenie rokovania stojí aj peniaze. Nemuselo to tak byť ...

Vedenie mesta očividne podcenilo náročnosť prerokovania bodov programu MsZ - bolo toho priveľa: dva všeobecne záväzné nariadenia, 3 rokovacie poriadky orgánov mesta a štatút mesta, rozdelenie dotácií na šport, školstvo, kultúru aj sociálnu oblasť, zadanie pre nový územný plán mesta Ružomberok a ďalšie body.


Poslanecký klub Ružomberok bez korupcie aj na tomto rokovaní MsZ pokračoval v našej programovej línii - podporovať dobré opatrenia a systematicky pracovať na obmedzovaní priestoru pre korupciu. Na minulom MsZ sme presadili potrebu zaoberať sa základnými dokumentami mesta v snahe otvoriť rozhodovanie orgánov mesta verejnosti. To sa aj podarilo: odteraz budú rokovania komisií MsZ verejné, občanom sme tiež dali do rúk v slovenskej územnej samospráve skutočne unikátny nástroj na zapojenie sa do legislatívneho procesu - možnosť využiť hromadnú pripomienku s automatickým právom vystúpiť na rokovaní MsZ a priamo obhajovať svoj návrh. S podporou poslaneckého klubu KDH sa nám tiež podarilo v štatúte mesta dať do rúk MsZ väčšie právomoci hovoriť do personálneho zloženia vedenia mestských podnikov. 


Dotácie v meste Ružomberok rozdeľujú 4 komisie: športová, sociálna, školská a kultúrna. Jedine rozdelenie športových dotácií sa riadi presnými kritériami. Rozdelenie ostatných je výsledkom zmesi pocitov, lobingu grantistov, nálad členov komisie a náhod. Na môj návrh preto sociálna komisia predloží MsZ na schválenie návrh kritérií rozdeľovania sociálnych dotácií a zverejní na internetovej stránke mesta zoznam žiadostí o dotáciu a pridelenú sumu dotácie. Rovnaký návrh som mal pripravený aj pre školské a kultúrne dotácie, nemohol som ich však predložiť, pretože MsZ rozhodlo na návrh posl. M. Slašťana prerokovať tieto body bez diskusie.

Nezvyčajne dlho sme sa zaoberali odpredajmi a nájmami mestského majetku. Od novembra tieto veci totiž stáli a tak sa žiadostí nakopilo. Za zmienku stojí azda žiadosť p. Ľ. Kráľovenského na odpredaj časti Námestia slobody pod jeho zariadením Cuba. Drzý návrh - o to viac, že Ľ. Kráľovenský je dlžníkom mesta Ružomberok. Napriek obhajobe tohto návrhu zo strany posl. Fischera, Čecha a Trangošovej MsZ tento návrh jasnou väčšinou odmietlo.   


Súčasne s návrhom na prerušenie rokovania MsZ do budúcej stredy, ktorý prišiel po takmer 11 hodinách rokovania, navrhol posl. M. Slašťan opäť sa vrátiť k štatútu mesta a posunúť jeho účinnosť na 1. júl 2011. Čiže do obdobia, keď už budú všetky vedúce posty v mestských podnikoch obsadené. Argumentoval dohodou všetkých poslaneckých klubov. Tento návrh vyvolal pobúrenie v poslaneckých laviciach. Proti tomuto návrhu hlasovalo všetkých 6 poslancov klubu Ružomberok bez korupcie, pridali sa k nám niektorí nezaradení poslanci a časť poslancov z klubu Smer-SD a KDH. Skrývať vlastné politické kalkuly za 5 resp. 10 poslancov a rušiť dohody prijaté len pred niekoľkými hodinami po namáhavej diskusii bola silná káva aj pre vojakov straníckych vojsk, ktoré sa vzbúrili vôli svojich generálov a návrh posl. M. Slašťana nebol schválený. Vyvolalo to, samozrejme, ostré reakcie predsedov týchto dvoch klubov.


Náš klub ostal pokojný. Nás nespája stranícka disciplína, ale podobný pohľad na svet a na politiku. V našom klube sa diskutuje a diskusiou hľadáme riešenia. Nemáme generála, ktorý rozhodne a ostatní poslanci ho len slepo poslúchajú a ak sa vzoprú poslušnosti, čaká ich poľný súd. To generáli Čech a Slašťan asi nikdy nepochopia. Poslanecký klub Ružomberok bez korupcie hľadá spoločnú dohodu niekedy náročnejšie, ale o to sú naše postoje pevnejšie. O túto silu slobody sa budeme opierať aj pri pokračovaní rokovania druhého MsZ v stredu 27. apríla o 14,00.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.