streda 15. júna 2011

Smer a KDH si vystačia sami

Dnes bolo prvé mimoriadne zasadnutie MsZ v Ružomberku. Penta kúpila banku Dexia, ponúkla dobrú cenu za akcie nášho mesta (350 akcií = 0,349 % na základnom imaní banky). Na odpredaj je potrebný súhlas MsZ. Za akcie mesto získa 220 tis. EUR (pred zdanením a odpočítaním provízie za transakciu), dividendy v budúcnosti sú neisté. Na tom sa zhodli všetky poslanecké kluby. Klub Ružomberok bez korupcie však tento príjem navrhol účelovo viazať na vysporiadanie a výkup pozemkov pod rodinné alebo bytové domy. Považujeme tých 220 tis. EUR za výnimočný príjem, ktorý treba účelovo a účelne využiť - v oblasti, kde naše mesto najviac tlačí topánka. Tento náš návrh MsZ odmietlo - dostal podporu len našich 6 hlasov. V diskusii bolo zrejmé, kam sa tento neočakávaný príjem rozpustí - 100 tis. EUR pôjde na splátku úveru za spoločnosť CZT na rekonštrukciu teplovodov v meste a zvyšok sa "stratí" v rozpočte. Za bolo 17 poslancov, klub RbK (6 poslancov) hlasoval proti nevyužitiu tejto výnimočnej situácie na podporu bytovej výstavby v Ružomberku.

Mestský úrad urobil procesnú chybu, keď nezverejnil dostatočne včas zámer odpredať /prenajať priamym predajom mestský majetok. Nemohli sme teda k týmto majetkovým veciam prijať na plánovanom MsZ 22. júna platné kladné stanovisko. Preto sa priamo na dnešnom MsZ handlovalo o novom termíne. Prvý návrh nevyhovoval 4 poslancom KDH. Napokon spoľahlivou 15-kou prešiel návrh, ktorý vyhovoval KDH, ale naši poslanci sa ho zúčastniť nemôžu (29. jún). Dôvod je jasný: matematika (KDH 10, Smer 5). Na schválenie nájmov bez súťaže je potrebných 15 hlasov. Bez 4 hlasov KDH by rokovanie nemalo zmysel (aj pri pravdepodobne podporných hlasoch p. Trangošovej, Fischera a Lajčiaka), naše sú pre nich zbytočné. Prvý test hlasovania o pozemku pri Hypernove pre spoločnosť Europetrol (konateľom a spolumajiteľom J. Čech) na zasadnutí MsR dopadol jasne: 4 ZA (Čech za Smer, Bella, M. Slašťan a Bednárik za KDH), 3 PROTI (Kubáň a Kurňavka za Ružomberok bez korupcie a Zuberec ako viceprimátor). Naši 6 poslanci sa živia vlastnými hlavami, ich pracovné kalendáre sa zostavujú často niekoľko týždňov dopredu. Ale skúsime si to zariadiť tak, aby sme na zasadnutie MsZ prišli. Je nás málo, aby sme pre mesto presadili dobré riešenia - ale budeme ich neúnavne navrhovať. A budeme o dianí v sále informovať - nech sa za svoje činy kolegovia aspoň hanbia.

aktualizované 16.6, 16:07:  Vo vete "Napokon spoľahlivou 15-kou prešiel návrh, ktorý vyhovoval KDH, ale naši poslanci sa ho zúčastniť nemôžu (29. jún)" číslo 15 neznamená, že išlo o hlasy Smer + KDH. Hlasovanie dopadlo 15:5:2. Zo 7 hlasov, ktoré návrh nepodporili (proti resp. zdržali sa), 6 hlasov patrí poslancom klubu Ružomberok bez korupcie, 7. hlas po upozornení posl. Motyku patrí jemu. Informáciu upresním po získaní menného výpisu hlasovania. Posl. Motykovi (KDH) sa týmto ospravedlňujem, na podstate článku však podľa môjho názoru tento doplnok nič podstatné nemení.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.