streda 1. júna 2011

Toto je vraj finančná elita mesta ...

Píšem tento blog ešte plný emócií. Sú chvíle, keď človek prehodnocuje svoje rozhodnutia. Aj dnes bol taký deň. Po finančnej komisii pri MsZ som si nebol istý, či rozhodnutie vstúpiť do aktívnej mestskej politiky bolo správne.
Verím v dobro v ľuďoch. Neverím, že sú skorumpovaní alebo priamo zlí. Často len ľahostajní - a to ma veľmi rozčuľuje. Neviem, ktorý typ ľudí dnes sedel na finančnej komisii, faktom však je, že som bol často osamotený a cítil sa hrozne.
Pravidelným bodom zasadnutia fin. komisie sú odpredaje. Tentoraz okrem bezproblémových záhumienkárov boli z môjho pohľadu dôležitých niekoľko vecí. Spomeniem iba dve z nich:
1. žiadosť firmy Europetrol, s.r.o. o prenájom plochy oproti Hypernove ohraničenej cestou na LM a riekou Revúcou vo výmere cca 1.000 m2. Na 15 rokov, priamo, bez súťaže za 3 E /m2 /rok. Výnimku z povinnosti súťažiť zdôvodnili darom 15 tis. E mestu. Podozrivá ponuka, ktorú kalkulačka v hlave rozráta ako plus 1 E/ m2/ rok k navrhovanej cene. Čiže nijaké terno pre mesto. Firma podnikajúca v oblasti čerpacích staníc deklarovala záujem vybudovať parkovacie plochy. Na moje argumenty o tom, že ak tieto pozemky naozaj mesto nepotrebuje, nech ich dá do súťaže a získa oveľa viac ako navrhovaná cena + "dar", ostali členovia komisie hluchí. Našťastie, osvojili sme si ako komisia uznesenie stavebnej komisie, ktorá súhlasila s ponukou, ale investíciu prísne zviazala - len parkoviská, rešpektovanie chodníka. Keby naozaj len parkoviská - vyasfaltovať taký vzácny kus mesta ... A čo projekt revitalizácie nábrežia Revúcej? Vzdali sme sa tejto ambície úplne? Navyše, hnevá ma obchádzanie zákona: podľa zákona o majetku obcí nesmie poslanec alebo jeho blízky príbuzný nadobúdať majetok mesta inak vo verejnej súťaži. Preto sa to rieši často dlhodobým nájmom. Podľa zákona o konflikte záujmov zasa musí poslanec predtým ako začne k veci diskutovať, deklarovať svoj záujem na veci (nikto v Ružomberku to ale nerobí ...). Prečo to hovorím? Komu sa nechce firmu hľadať v obchodnom registri, pomôžem: jedným z konateľov firmy je Juraj Čech.
2. Už niekoľko mesiacov sa ťahá projekt výstavby bytov nad telocvičňou Gymnázia sv. Ondreja firmou Baskicko-Katalánske projekty s.r.o.. Najnovšie povolenie stavby blokuje fakt, že plánované byty nemajú parkovacie miesta. Preto sa "španieli" s vedením mesta dohodli na tom, že im mesto prenajme na 15 rokov 12 parkovacích miest priamo na verejnom parkovisku za budovou MsÚ.Čiže verejné parkoviská, aby súkromná firma mohla stavať súkromné byty. A po 15 rokoch sa bude parkovať kde? Uvažovanie politika-milióna vystihol to jeden z poslancov: vyrábame problém budúcej generácii ale my budeme tí, za ktorých sa tu postavili na námestí krásne byty. Ja ale hovorím: s takýmto prístupom nikdy nevyriešime problém parkovania. Keď nie je miesto na parkovanie, nemôže sa stavať. Hoci je to strašná škoda. Ale stavať byty bez reálnych parkovísk je cesta do záhuby.

Na aprílovom zasadnutí MsZ sme schválili dokument Stratégia cest. ruchu mesta Ružomberok vrátane jej realizačnej časti. Rovnako prebieha proces prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Ružomberok. Príprava týchto strategických dokumentov stojí čas, peniaze, ochotu ľudí zúčastňovať sa plánovacieho procesu. Podnety priamo od odborníkov a užívateľov sociálnych služieb sú najcennejšie. Bez realizácie týchto opatrení je úplne zbytočné plánovať. Ich ignorovanie je neúctou k všetkých ľuďom, ktorí sa do plánovacieho procesu zapojili. Preto som navrhol, aby sa realizácia týchto dokumentov premietla do rozpočtu na roky 2012 - 2014. Zrušil ma posl. Juraj Čech, ktorý povedal, že rozpočet bude robený podľa programového dokumentu mesta na toto volebné obdobie, ktorý pripravuje vedenie mesta. Strašne ma naštval - dva roky plánovania, stretávania sa, vymyslenie toho najlepšieho a najužitočnejšieho - a nič. Načo potom celé to plánovanie? Načo strácanie času, peňazí, ochoty ľudí niečo pre mesto a seba urobiť vo voľnom čase?

Sú chvíle, keď má človek s tým chuť seknúť. Aj dnes taká bola. Ale vydržím - lebo popri tej ničote sa dá aspoň trochu pomôcť ľuďom - napr. sme dnes na môj podnet neodporučili schváliť billboard na ul. Plavisko pri bytovke Plavisko 41. Uchrániť tak aspoň kúsok životného priestoru pre týchto ľudí.

1 komentár:

  1. Ivan, tieto skúsenosti sú cenné nie len pre Tvoje pôsobenie v Ružomberku, ale aj pre tretí sektor, v ktorom pôsobíš a cez ktorý máš možnosť ovplyvniť veľa vecí k lepšiemu na vyššej úrovni.

    Treba si tieto praktiky naďalej všímať a vymyslieť proti nim účinný nástroj, ktorým sa tomu zamedzí. Tiež si myslím, že je veľmi pozitívne, že tých zlých kolegov aj konkrétne menuješ. Možno to pre Teba znamená viac osobnej konfrontácie s tými ľuďmi, ale časom to môže upriamiť pozornosť na Tvoj blog medzi Ružomberčanmi a vyvolať plodnú verejnú diskusiu, v ktorej zlí poslanci budú mať maslo na hlave...

    Držím palce.

    OdpovedaťOdstrániť

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.