štvrtok 20. októbra 2011

Prečo sme odišli

Septembrové MsZ sa zaoberalo informatívnou správou o "Úprave a energetickom zhodnotení kalov z čistenia priemyselných vôd – Mondi SCP a.s. Ružomberok". Výstupom veľmi emotívnej diskusie bola žiadosť poslancov zvolať stretnutie poslancov so zástupcami odbornej verejnosti na túto tému. Také stretnutie sa uskutočnilo v stredu 19. októbra.

Základnou požiadavkou poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie bola prítomnosť oboch názorových skupín na problematiku spoluspaľovania biokalov. Táto požiadavka je v uznesení zo septembrového zasadnutia MsZ, tlmočili sme ju na prípravnom stretnutí 5.10. a dôrazne sme túto požiadavku zopakovali aj na zasadnutí mestskej rady 18.10. Napriek tomu 19.10. v sále okrem poslancov, verejnosti a novinárov sedeli len zástupcovia mestských podnikov a spoločnosti Mondi SCP. Prednostu Obvodného úradu živ. prostredia P. Bocka za názorovú opozíciu k zámeru spoluspaľovania kalov nepovažujeme, čo dokázal v minulosti niekoľkými rozhodnutiami. Stretnutie tak nemohlo byť diskusiou. Preto sme sa po oficiálnom otvorení rokovania rozhodli rokovaciu sálu na protest opustiť. Našich 6 poslancov (rokovania sa zúčastnili všetci poslanci klubu RbK) podporila aj poslankyňa Trangošová. V sále tak ostalo 5 poslancov KDH (z 10 členov klubu; M. Slašťan, Bednárik, Bakoš, Bella, Kendera), 3 zo Smeru (z 5; Čech, Kramárová, Valent) a nezaradený poslanec Zuberec. Ostatní sa ani neunúvali prísť.

Máme vážne pochybnosti o tom, že spoluspaľovanie kalov v našom meste je dobrý krok. Na tieto veci sme sa chceli opýtať odborníkov - z oboch strán. Sme laici, potrebujeme sa poradiť s odborníkmi. Včera nám to nebolo umožnené. Počúvať len argumenty jednej strany nemá zmysel. Zmysel má len ich priama konfrontácia. To sa udiať nemohlo, stretnutie poslancov s odborníkmi k tejto téme bolo zmarené. Okrem toho, že počúvať jednostrannú propagandu nemá zmysel, našou prítomnosťou sme nechceli legitimizovať toto divadlo a predstieranie diskusie. Prišli sme na diskusiu, nie na prednášku o neškodnosti spoluspaľovania biokalov.

Čo teraz? Fakt je, že mesto už vydalo súhlasné stanovisko (primátor bez konzultácie s poslancami; názory na to, či to sám urobiť mohol, sa rôznia). Na tomto stretnutí nemohli poslanci o ničom rozhodnúť a ani prijať nijaké uznesenie, lebo to nebolo oficiálne zasadnutie MsZ. Myslíme si, že celý proces smerujúcemu k vydaniu povoleniu na spoluspaľovanie biokalov sprevádzalo niekoľko vážnych porušení zákona. Žiaľ, teraz po vydaní súhlasného stanoviska primátorom mesta už nemáme svoj osud celkom vo vlastných rukách. V súčasnosti odvolací orgán rieši nesúhlasné stanovisko obce (vydaný obecným zastupiteľstvom, nie starostom!) Lisková. Určite sme však k tejto téme nepovedali včera posledné slovo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.