pondelok 24. októbra 2011

Ružomberok bez bariér I.

Ružomberok bez bariér je mojim snom. Realizovateľným. Naplnenie tohto môjho sna bolo dôvodom, prečo som si vybral prácu v sociálnej komisii MsZ a prečo som sa angažoval aj pri príprave Komunitného plánu sociálnych služieb v našom meste. Preto ma hnevá keď sa v Ružomberku bariéry neodstraňujú, ale vytvárajú. Napríklad pri rekonštrukcii chodníkov.

Problematiku nerešpektovania tzv. debarierizačnej vyhlášky (vyhláška MŽP 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie) pri rekonštrukcii chodníkov som otvoril na septembrovom zasadnutí MsZ. Opýtal som sa, prečo sa táto debarierizačná vyhláška nerešpektuje a kto vydal povolenie rekonštruovať chodníky v rozpore s touto vyhláškou. Primátor Pavlík nevedel, o čom hovorím a poveril zamestnancov MsÚ, aby túto vec so mnou doriešili.

O čo teda ide? Vyhláška prikazuje pri všetkých nových stavbách a rekonštrukciách dodržiavať podrobné normy odstraňujúce fyzické bariéry pre telesne postihnutých. Zjednodušene: znížené obrubníky, vodiace pásy, aby zrakovo postihnutého viedli líniou chodníka a osadenie reliéfnej dlažby pred zníženým obrubníkom, aby zrakovo postihnutý nevletel z chodníka rovno pod auto. 

Moja anabáza na MsÚ začala na stavebnom úrade. Od vedúcej Oddelenia stavebnej správy Z. Benčovej som sa dozvedel, že chodníky nepatria im a mám skúsiť u P. Mišíka na referáte technickej infraštruktúry Oddelenia životného prostredia, technickej infraštruktúry a komunálnych služieb MsÚ. Tak som šiel na úrad druhý raz. Od P. Mišíka, ktorý vyzeral, že o takej vyhláške (platnej od decembra 2002!) počuje prvý raz som sa ale dozvedel, že pokládka novej dlažby na chodníkoch nepodlieha povoľovaniu a preto on s tým nič nemá. Ide vraj len o udržiavacie práce na povrchu chodníkov. Poslal ma za D. Matajom, vedúcim Oddelenia investícií a nákupu MsÚ. Tak som išiel na MsÚ tretí raz. Našťastie, posledný. D. Mataj mi sľúbil, že odteraz už budú nové chodníky v zmysle debarierizačnej vyhlášky MŽP. A tiež vyjadril počudovanie, že nijaký projektant chodníkov na to doteraz neupozornil ...


Verím, že to tak naozaj bude.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.