štvrtok 3. novembra 2011

Bude mimoriadne MsZ k otázke zvyšovania výroby v Mondi

O priebehu MsZ 3.11.2011 expresne - odrážkovito všetko dôležité ako to nasledovalo.
- Schvaľovanie programu: na návrh posl. Haluškovej MsZ stiahlo z rokovania predaje pozemkov pod garážami vo viacerých lokalitách mesta. Dôvod: vysoká cena (40 € /m2).  

-  V rámci bodu vybavovanie interpelácií kolegovia otvorili tému Aupark. Dostali sme informáciu od primátora mesta, že záujem HB Reavis stavať v Ružomberku stále trvá, ale kvôli kríze musí spoločnosť prehodnotiť svoje plány a o.i. zmenšiť plánovanú predajnú plochu z cca 10 tis. m2 na 6 - 7 tis. m2.

- Správa o plnení zročných uznesení: poslanci sa o.i. vrátili k diskusii o spoluspaľovaní biokalov v Mondi. Z viacerých navrhnutých uznesení (vyjadriť nespokojnosť s konaním vedúceho ObÚ živ. prostredia p. Bocka, ktorý neumožnil svojim zamestnancom prísť na diskusiu poslancov o spaľovaní (p. Alušic), konštatovať, že vydané povolenie nebolo vydané v súlade s územným plánom mesta (p. Alušic)) bolo schválené k tejto téme iba jedno: ísť si pozrieť podobné zariadenie na spoluspaľovanie biokalov na iné miesto (navrhnuté p. Zubercom ako tlmočená ponuka Mondi; hlasovanie 14:9). Ja osobne som hlasoval proti návrhu p. Zuberca - rozhodnúť sa chcem na základe faktov a nepotrebujem na to exkurziu, kde môžem vidieť len to, či je kotol natretý na modro alebo červeno. V tejto otázke je dôležité to, čo nevidieť - maličké častice prachu a iných látok, ktoré neviditeľne a bezbolestne nivočia život - rastliny, zvieratá aj ľudí.

- nakladanie s majetkom: o.i. sme schválili pred bytov v bytovke na ul. Plavisko 18 - 20.

- Optimalizácia MAD v Ružomberku: v júni pri zvyšovaní cestovného sme schválili spracovanie projektu optimalizácie MAD. Vedenie mesta nám ale návrh predložilo opäť, že či si to nerozmyslíme, lebo to stojí 15 tis. EUR. Ja s tým nemám problém, ak to dokáže urobiť aj MAD. Ale navrhol som tieto kritériá ako filozofické princípy, z ktorých by mal nový grafikon vychádzať.S jasným cieľom: odstrániť plytvanie a zastaviť pokles počtu prepravených osôb zatraktívnením MAD.
 -          Zrušenie málo vyťažených duplicitných spojov premávajúcich na tej istej trase v rovnakom čase
-          Zavedenie primeraných rozstupov medzi spojmi odchádzajúcich z rovnakej zastávky na rovnaký smer (zamedzenie situácii, keď z tej istej zastávky idú rovnakým smerom tri-štyri autobusy prakticky naraz a potom nasleduje niekedy až hodinová pauza po príchod ďalšieho spoja)
-          Skrátenie (resp. rozdelenie) trás spojov v prípade, že na logickej časti trasy nie je spoj využitý a v tom istom čase ide tým istým smerom iný spoj. Zároveň umožniť prestup cestujúcim za symbolické cestovné.
-          Zlepšenie nadväzovania spojov na príchody a odchody kľúčových vlakových spojov (rýchlikov na trase Bratislava – Košice a späť)
-          Prehodnotenie existencie niektorých zastávok (resp. trasovania spojov), ktoré je možné obslúžiť plnohodnotne aj z iných zastávok – napr. „SPŠ“ a „Gymnázium“
-           Vzájomné informovanie o odchode spojov zo zastávok, z ktorých odchádzajú rôzne spoje tým istým smerom a nachádzajú sa v pešej blízkosti (napr. odchody spoja č. 2 na zastávky „Evanjelický kostol“ a odchody spojov č. 1,3 a 4 zo zastávky Galéria Ľ. Fullu).

Kolegovia ale tento návrh neakceptovali, ale schválili návrh p. Zuberca spracovať projekt firmou MAD - SAD Liorbus tak, aby bola v roku 2012 zachovaná výška dotácie do MAD a výška cestovného, čo je možné za predpokladu zníženia kilometrických výkonov v MAD o 3 % - zrušenie najstratovejších spojov, prípadne časti spojov v objeme 19.000 km. Najstratovejšími linkami sú linky vedúce do mestských častí, do Hrabova a ku cintorínu.

Nekomentujem radšej ...

- Optimalizácia procesov výroby celulózy v podmienkach Mondi SCP a.s. Ružomberok - zmena integrovaného povolenia: zjednodušene: súhlas mesta s navýšením výroby buničiny o 4 percentá z 500 tis. na 520 tis. ton/ rok. Pri tomto bode boli schválené dve uznesenia: aby Mondi viac investovala do ČOV Hrboltová a prijala opatrenia s cieľom znížiť zápach a vlhkosť v Hrboltovej (návrh p. Šanobovej; hlasovanie 21: 1) a aby toto povolenie prerokovalo MsZ (p. Alušic; 15:6). Keďže stanovisko mesta je potrebné vydať do 13.11., poslanci sa stretnú na mimoriadom zasadnutí MsZ k tejto téme 9.11.

- Výročné správy niektorých mestských spoločností (tentoraz MFK, Skipark, Mestská knižnica a Klaster Liptov). Len poznámka k MFK: pretrvávajúcu nerovnováhu v pomere financovania klubu akcionármi, stratu spoločnosti  a záporné základné imanie spoločnosti bude pravdepodobne potrebné riešiť zvýšením základného imania zo strany FK Invest. Po tomto kroku mestu RK v spoločnosti MFK ostane podiel vo výške 12 percent (teraz má 49).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.