streda 19. decembra 2012

Predvianočné

Posledné zasadnutie MsZ v roku 2012 prerušilo šnúru dvojdňových rokovaní - ale len za tú cenu, že trvalo od 8,00 ráno do cca 20,30 večer. Jeho termín bol, navyše, zmenený oproti plánu, ktorý si schválili poslanci v pláne práce, lebo vyhovoval poslancom Žilinského samosprávneho kraja. Už som si zvykol, že v MsZ je niekoľko kategórií poslancov - kvôli zmene, krorá vyhovuje jedným, sa riadne zasadnutia nemôžu zúčastniť iní (napr. ja som mohol zotrvať len do 17,00, predo mnou odišiel na vopred dohodnuté stretnutie s občanmi p. Lajčiak). Navyše, rokovanie akoby nemalo systém - nedostávajú časovú prioritu najdôležitejšie body. O tých potom poslanci hlasujú unavení a nervózni v pokročilej hodine.

Zasadnutie sa zaseklo hneď na treťom bode (prvým je otvorenie ...) - správa o plnení uznesení. Polovica uznesení nesplnených, konanie proti vôli MsZ. Ako má MsZ prejaviť svoju vôľu, keď nemá oporu vo vedení mesta? Len uzneseniami. Čo má robiť, keď uznesenia MsZ vedenie mesta ignoruje? Príklad: v júli MsZ požiadalo primátora zabezpečiť fungovanie správy Vlkolínca podľa novej koncepcie od 1.1.2013. 18. decembra dostaneme právu, že sa na tom pracuje. Začiatkom novembra MsZ zaviaže primátora rokovať s alternatívnymi dodávateľmi tepla a primátor nám vo vyhodnotení odpíše, že bude rokovať v januári. Atď. Atď. Keby sa primátor od roboty nezastavil, mám k takýmto odpovediam väčšie pochopenie. Ale rokovania zástupcov klubov k rozpočtu prebiehali asi tak, že na začiatku sa primátor na chvíľu ukázal a odišiel. Hlasovanie o nezobratí takej správy na vedomie je zúfalý krok, ale nič nezmení. Ach ...

O rozpočte sa začalo rokovať až popoludní a aj tak sa pred mojím odchodom ešte nedohlasovalo o pozmeňovacích návrhoch. Opať by sa ušetrilo množstvo času, keby nás v procese jeho prípravy počúvali. Príklad: nové primátorovo auto - návrh 30 tis. EUR. Ja o súčasnom aute viem len to, že je strieborné. Nie som populista a nebol by som v každom prípade proti. Ale žiadal som ekonomickú analýzu potreby takej investície - aké opotrebované je to auto, koľko platíme ze jeho servisovanie a opravy. Nič viac. Za tri mesiace mi takú informáciu nikto nedal. Rovnako tablety pre poslancov: koľko sa ušetrí na papieri, prepustí mesto jednu administratívnu silu, koľko bude stáť softvér do tabletov, potrebujeme prijať nového informatika? Normálne otázky, bez zodpovedanie ktorých si ani vo vašej firme nič nekúpite! Otázky opakované na všetkých fórach, kde sa o rozpočte hovorilo. Vedenie mesta zaryto mlčí. Nie som populista, zahlasoval by som aj za tablety, ale potrebujem čísla, aby som takýto krok vedel zdôvodniť pred sebou, mojou maželkou a priateľmi a aj pred občanmi. Nemohol som byť za takýto návrh len kvôli dvom stranám fráz aké to bude super, ktorú napísal úrad. Číslo tam bolo jediné - že na kopírovaní sa ročne ušetrí 1.200 EUR. To je (už môj dovetok) pri cene 300 EUR / tablet návratnosť 7 rokov. Nie som IT človek, ale neverím, že tablet má takú životnosť ... Ale aj tak je to blud bez poznania ďalších čísel. V rozprave som vyzval kolegov, aby sa prihlásili k svojim prioritám, keď hovoria, že rozpočet je vecou kompromisu priorít poslancov. Nereagovali. Našu dlhodobú prirotu (peniaze na výkup pozemkov pod individuálnu bytovú výstavbu a plochy na výrobu) ignorovali. Ďalšia pripomienka: napadli sme znižovanie výdavkov na údržbu. Bežné napríklad je, že keď ako poslanec žiadam opraviť jamu na ceste, tak už v novembri odpisujú, že budúci rok, lebo už nemajú v tomto roku peniaze. Načo sú nám úradníci bez peňazí na svoju činnosť?!? Tam sa škrtá, ale výdavky na platy vedenia mesta rastú. Zlý rozpočet. Výsledok hlasovania: 15za :5proti (to je náš klub už bezo mňa). 

Nechcem kaziť predvianočnú atmosféru, tak už len dobré správy (zlých ešte bolo, ale nespomeniem ich, lebo až také dôležité nie sú): vytkol som úradu zavedenie obojstranného zákazu státia na ul. plavisko v úseku križovatka bottova / plavisko ku bille (lebo to nemá zmysel v takom rozsahu a bývajú tam ľudia, ktorí teraz nemajú kde stáť), kolegovia podporili môj návrh na prehodnotenie tohto stavu. Na môj návrh (predložený v novembri) tiež náčelník mestskej polície pripravil návrh opatrení na zabezpečenie ochrany zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov Ružomberka počas osláv príchodu Nového roka 2013. Nemám nič proti zábave (naopak), ale nesmie ohrozovať majetok a zdravie iných. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ostražitosť je stále na mieste. Ale nech aj mestská polícia ukáže, že nie je len na parádu a vyberanie pokút - vo chvíli, keď jej prítomnosť ľudia môžu konkrétne pozitívne pocítiť.

Požehnané sviatky všetkým vám!

štvrtok 8. novembra 2012

Tretie dvojdňové za sebou I.

Novembrové zasadnutie MsZ bude tretie v rade, ktoré bude trvať dva dni. Motá sa to, o všetkom sa strašne dlho diskutuje často bez záveru, mestský úrad (vedený primátorom a viceprimátormi) nie je schopný pripraviť taký návrh (zásadný), ktorý by nevyvolal nevôľu u poslancov. Neschopnosť riadenia? Neschopnosť vnímať politickú realitu a komunikovať s poslancami? Fakt neviem. Ale pamätníci hovoria, že taký vyhrotený tento problém ešte v Ružomberku nebol.

Zo 7. novembra za reč stoja 4 body: zabezpečovanie technických komunálnych služieb, parkovací systém, teplo a auparková diera v centre mesta. Mesto sa zaviazalo urobiť normálne verejné obstarávanie na dodávateľa technických komunálnych služieb pre mesto Ružomberok. Lebo súčasný dodávateľ nebol vybratý správne a mesto aj Technické služby sa nachádzajú v provizóriu, ktoré je zlé pre všetkých. Na tento účel bola zriadená komisia, spracovaný harmonogram. Lenže zdá sa, že vedenie mesta rieši iné veci, lebo podľa pôvodného harmonogramu mal už v seprembri tohto roku fungovať riadne vybratý partner. Lenže v celom procese bol vybratý len obstarávateľ na obstarávanie - a dosť. Preto náš klub Ružomberok bez korupcie pripravil 3 uznesenia, ktoré majú celý proces rozhýbať a primátora posúriť.

Po tomto bode sa rokovanie presunulo (akože cez prestávku) do malej zasadačky MsÚ, kde sme sa dlho hádali o možnosti riešenia auparkovej jamy v centre mesta. Podľa skorších uznesení malo vedenie mesta pripraviť riadne podklady, aby sme sa mohli rozhodnúť. Kľúčová je najmä právna analýza jednostranného odstúpenia od zmluvy mestom - čo by to pre mesto znamenalo, aké sú (z pohľadu mesta) silné stránky a aké sú slabiny zmluvy. Nedostali sme ju - miesto toho sa šibrinkuje milónmi a státisícmi EUR, čo by mesto stálo odkúpenie pozemku, ako keby to boli drobné, ktoré sa váľajú po chodníkoch. Ak si primátor myslí, že riadne podklady pre poslancov sú zbytočné, lebo je to jasné, nech sa rozhodne sám a nesie za to zodpovednosť. Ale skrývať sa za poslancov, ktorí nemajú poriadne podklady na rozhodnutie, je nefér. Túto vec sme teda (tradične) nechali otvorenú a len zobrali na vedomie informáciu o našich možnostiach (hlasovalo sa už verejne).

Dlho pripravovaný parkovací systém (viceprimátor Zuberec) poslanci po dlhej diskusii odmietli. Opäť veľa roboty na úrade, neschopnosť akceptovať pripomienky poslancov a podľa toho aj výsledok.

Od jari navrhujeme vypísanie súťaže na nového dodávateľa tepla pre mesto Ružomberok. Od jari náš návrh kolegovia poslanci odmietajú a primátor bojkotuje. Situácia je totiž vážna: na konci tohto roka končí zmluva s Mondi SCP - a buď využijeme opciu a zmluvu predĺžime na šesť rokov (s možnosťou 36-mesačnej výpovede) alebo nie (v tom prípade zmluva trvá do konca roku 2014). Kolegovia obštrukciami dosiahli to, že nie je čas na vypísanie riadnej súťaže. Na minulom rokovaní MsZ sa nám podarilo presadiť aspoň to, že primátor dostal úlohu vyrokovať s Mondi SCP cenu tepla nižšiu minimálne o 3 EUR na GJ a v prípade, že sa mu to nepodarí, vypísať súťaž na dodávateľa tepla. Primátor nesplnil ani jeden z týchto bodov (vyrokoval len 1 EUR/GJ na rok 2013 resp. 1,5 EUR/GJ na rok 2014) . Preto sme ako poslanecký klub našli firmu (CCP Zemplín), ktorá zagarantovala postavenie teplárne z vlastných zdrojov a garanciu ceny nižšou o viac ako 3 EUR/GJ s viazanosťou ceny 6 rokov a pozvali ich na rokovanie MsZ. To je úspora pre priemernú domácnosť v Ružomberku cca 200 EUR ročne. Aby kolegovia a primátor videli, že netárame a že existuje reálna možnosť súčasnú cenu znížiť. Teraz už neexistuje výhovorka, že sa nedá. Každý, kto to hovorí, nechce lacnejšie teplo pre Ružomberčanov. Po slovnej prestrelke v rokovacej sále sme opäť išli na "prestávku" do malej zasadačky, kde padali tvrdé slová. Boli sme tam dlho - s jediným výsledkom: do rokovacej sály sme išli o 17,25 odhlasovať prerušenie rokovania do 14.11. (16 za: 7 proti /zdržali sa hlasovania).

Vždy doteraz, keď sa tak stalo, nestalo sa dobre a pri pokračovaní MsZ sa odhlasovala zlá vec. Lebo nastupuje týždeň "rozhovorov", nátlakov a všeličoho ...

a ps: Ospravedlňujem sa nenapísanie reportu z ostatného zasadnutia MsZ v septembri /októbri - nezúčastnil som sa ho, lebo na ten deň určili obhajobu mojej doktorskej práce (úspešnej) v odbore teória politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

pondelok 9. júla 2012

Júnové – za dva dni chabý výsledok


Cez prvú prestávku MsZ v stredu 4. júla som sa opýtal primátora Pavlíka, či to myslel vážne, keď predtým na rokovaní povedal, že „ ... pred týždňom, na prvej polovici 13. zasadnutia MsZ ...“, na čo sme sa obaja zasmiali. Ale s pribúdajúcimi minútami rokovania nás smiech prešiel - ono toto pokračovanie bolo naozaj rovnako dlhé (ba až dlhšie, lebo sa nekonala obedná prestávka). MsZ zasa trhlo rekord – 22-hodinové rokovanie. A tento stav je už neúnosný. Pokúsim sa teda o pohľad na pokračovanie 13. zasadnutia MsZ z tohto uhla.

Nie som kamarát vyčíňaniu politických strán v našej krajine, ale náš politický systém je postavený na nich. Strany nie sú od diabla, len ich správanie sa občas akoby tomu rohatému podobalo. Ale podstata je zdravá – aj v meste musí mestská vláda realisticky reflektovať väčšinovú vôľu; nie ísť tvrdohlavo proti nej. Nie všetky rozhodnutia majú totiž iba jedno dobré riešenie. Uvedomiť si to akoby vedenie mesta nebolo schopné. Príklad zo stredy (aj tej minulej) - nový koncept správy Vlkolínca. Boli v hre 4 varianty. Komisie pri MsZ, poslanecké kluby aj mestská rada dlho a jasne dopredu signalizovali, že väčšina bude presadzovať variantu č. 4. Viceprimátor Zuberec bol ale tvrdohlavo zaľúbený do variantu č. 1. Na začiatku rokovania preto predkladateľ tohto bodu, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu M. Hromada, navrhol stiahnuť tento bod z rokovania. Poslanci znechutení večnými debatami na túto tému, keď riešenie bolo na stole, si protinávrhom vybojovali, že sa o tom predsa len rokovať bude. Keď prišlo v stredu na samotné rokovanie, viceprimátor Zuberec spustil 20-minútovú powerpointovú prezentáciu o variante č. 1. Po diskusii nasledovalo hlasovanie za variant č. 4. Výsledok: 21:1. Koľko času a energie (= aj peňazí z daní) by sme ušetrili, keby vedenie mesta bolo ochotné vnímať realitu ...

Najmä preto 22-hodinové rokovanie. Keď počúvam ponosy kamarátov poslancov z iných miest na väčšinový valec, vždy Ružomberok dávam za príklad – nie sme rovnakí, aj hlasujeme rôzne, ale rešpektujeme sa. Demokracia nie je tyraniou väčšiny, ale vládou väčšiny pri rešpektovaní záujmov menšín. Ale väčšiny, prepánajána. Často bývam aj ja prehlasovaný – ale rešpektujem to, že ma “porazil“ názor väčšiny poslancov zastupujúcich názor väčšiny obyvateľov. Nejdem hlavou proti múru, ako v stredu viceprimátor Zuberec.

Iný príklad: prevzatie firemnej záruky za úver spoločnosti CZT spoločnosťou Mondi SCP. Niekoľko rokovaní zástupcov klubov, jasné signály, dlhočizné debaty v prestávkach rokovania (ďalší fenomén, ktorý sa v Ružomberku akosi usadil – neverejné rokovania poslancov skryté do hávu pretiahnutých krátkych prestávok v rokovaní). Len Zuberec zasa proti všetkým. Podstata návrhu spočíva v tom, že Mondi SCP prevezme záruky za jeden z veľkých úverov CZT na rekonštrukciu teplovodov, za ktorý ručí mesto 1 miliónom EUR, ktoré sú blokované v banke. Prevzatím tejto záruky by sa mestu záruka uvoľnila (mohlo by milión použiť), ale Mondi by fakticky ovládlo CZT (dostalo by jedného konateľa, bez ktorého súhlasu by CZT nemohlo urobiť nič atď.). Spojenie výroby a distribúcie do jedných rúk – radšej ani nedomyslieť.  Hlasovanie o stiahnutí tohto bodu z rokovania po celej diskusno-prezentačnej tortúre: 16:6:1. Nemám k dispozícii výpis hlasovania, ale predpokladám že tá šestka sú naše hlasy (Ružomberok bez korupcie) – nemáme totiž radi odkladanie problému, ale jeho (kladné alebo záporné) vyriešenie hneď, keď sa dá. Ružomberské MsZ nemá na to, aby voči Mondi zaujalo negatívny verejný názor, preto stiahnutie z rokovania ...     

Keď som už načal túto tému: toptémou je v Ružomberku cena tepla. S týmto problémom nevieme pohnúť. A myslíme si, že problém je v cenotvorbe súčasného výrobcu a dodávateľa tepla (Mondi SCP). Je pravda, že cena Mondi je pod úrovňou, akú povoľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ale podľa našich poznatkov a názoru je stále možné ísť výrazne nižšie. Po opakovaných diskusiách a vysvetľovaní tohto postoja na neformálnych (mimo kamier) stretnutiach poslancov (aby zasa nehovorili, že sa musia rozhodnúť za pár sekúnd) sme navrhli, aby mesto ohlásilo cez celoštátnu tlač záujem rokovať s potenciálnymi dodávateľmi tepla, pretože súčasná zmluva s Mondi vyprší v roku 2013 a buď sa zmluva s Mondi predĺži alebo sa urobí súťaž (čo neznamená, že ju nemôže vyhrať Mondi, ale veríme, že s lepšou cenou ako je súčasná). Hlasovanie: 6:13.    
       
MsZ po minulotýždňovom odmietnutí súhlasilo so zámenou pozemkov medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom obsahujúcou aj objekt plavárne. Ale s dovetkom, že primátor má rokovať aj o prevode vlastníctva ostatných pozemkov južne od plavárne do vlastníctva mesta. Dôvodom zmeny názoru poslancov bola informácia, že ŽSK bude plaváreň prevádzkovať len do konca augusta 2012. Návrh podporili všetci prítomní poslanci.

Ostatné (najdôležitejšie) z rýchlika: MsZ nesúhlasilo s transakciou pozemky – byty – plaváreň (už som o tom popísal veľa riadkov inokedy). Hlasovanie za transakciu: 1:20, súhlasilo s vydaním povolenia na výstavbu Regeneračného kotla 3 (ktorý nahradí RK1) pre fabriku Mondi SCP (19:4), súhlasilo s vyhlásením súťaže na výstavbu „krčmy“ na Vlkolínci, odmietlo „Slovo pre verejnosť“ ako povinný bod MsZ, súhlasilo s verejnosťou zasadnutí mestskej rady pre všetkých poslancov.

Dvojdňové 22- hodinové rokovanie okrem prijatia nových zásad hospodárenia s majetkom a niekoľkých maličkostí v hlavných veciach skončilo zle. Ono je v konečnom dôsledku jedno, koho je to zodpovednosť, ale nedá mi nepomenovať vinníkov. Tvrdohlavosť (či čo to je) vedenia mesta, ktoré napriek signalizovanej nevôli dokáže mesiace pripravovať nejaké návrhy a ešte ich zdĺhavo obhajovať, buď nereflektuje realitu alebo mu nie je ľúto zahodených financií a energie (nehovoriac o tom, že ten čas a peniaze by sa dal premeniť na zmysluplné veci). Ak sa toto nezmení, neurobíme nič a budeme aj na ďalšom zasadnutí sedieť dva dni ...

štvrtok 28. júna 2012

Júnové najmä o majetku - I. časť

Zasadnutie MsZ zvolané na 27. júna 2012 bude po 11 hodinách rokovania pokračovať o týžden, v stredu 4. júla 2012. Dôvodom je náročný program, keď sa nakopilo viacero bodov vyžadujúcich vážnu diskusiu, prítomnosť investorov prezentujúcich svoje zámery ale aj nepripravenosť niektorých materiálov zo strany MsÚ a pripomienok poslancov k nim. Aj preto sa niektoré témy iba prerokovali ale hlasovať sa o nich bude až o týždeň, keď sa doplnia pozmeňujúce návrhy. Skúsim krátko k veciam, ktoré boli v stredu uzatvorené.

Veľká zámena pozemkov medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Ružomberok: poslanci túto zámenu odmietli (11 za: 10 proti alebo sa zdržalo hlasovania; na schválenie zámeny formou osobitného zreteľa bolo potrebných 15 hlasov). Tomuto hlasovaniu predchádzalo niekoľko mesiacov rokovaní medzi ŽSK a mestom, rokovaní v poslaneckých kluboch aj v orgánoch mesta. Návrh odmietla finančná komisia pri MsZ aj mestská rada ako ekonomicky nevýhodný pre mesto. V rámci tohto balíka bola aj budova plavárne v meste, takže sa uvidí, aká ju čaká budúcnosť. Nateraz ostáva vo vlastníctve ŽSK, ktorý ju buď bude prevádzkovať alebo ju zavrie. Na toto hlasovanie boli naviazané ďalšie rozhodnutia: súhlas s nájmom pozemkov pod budúcimi bytovkami pre p. Nemčanského ml. a predaj za symbolické 1 euro pozemkov pod plavárňou tiež pre tohto pána (potom by p. Nemčanský ml. postavil byty a sumu (1,2 mil E), za ktorú by ich mesto odkúpilo, by investoval do plavárne). Ale vzhľadom na prvé hlasovanie sa o týchto veciach nehlasovalo vôbec, takže nateraz sú pozastavené plány výstavby bytových domov v Rybárpoli aj investícia do plavárne. Pravdupovediac, prekvapil ma takýto vývoj - podľa diskusií medzi poslancami v kuloároch som očakával schválenie zámeny pozemkov medzi ŽSK a mestom (o tom sa takmer nediskutovalo) a následné pozastavenie plánov na bytovky a investíciu do plavárne (s tým mali poslanci problém, pretože celá transakcia je príliš komplikovaná a vyvoláva veľa rizík pre mesto; a pri takomto objeme peňazí je opatrnosť až preopatrnosť namieste). MsZ už raz tento model predbežne schválilo, ale fungovať bude (definitívnym schválením zo strany MsZ) len vtedy ak budú pre mesto dané dostatočné právne záruky - to sa nestalo.

Prvú polovicu júnového zasadnutia MsZ možno nazvať majetková. Bodom, o ktorom sa tiež viedli diskusie niekoľko mesiacov až kým sa vyladil do podoby vhodnej na schválenie, boli nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ružomberok. V návrhu MsÚ sme vychytali veľa múch (ja a Martin Alušic za náš klub a M. Moravčík z finančnej komisie pri MsZ; Smer a KDH boli s prvým návrhom MsÚ spokojní) a za konečnú podobu hlasovali takmer všetci poslanci (20:1). Nové zásady sú presnejšie, transparentnejšie a odolnejšie voči špekulantom. Problémom sú ešte (podľa môjho názoru socialistické) cenníky, ale uznesenie zaväzuje prednostku MsÚ predložiť analýzu možností určovať cenu podľa databázy transakcií Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a následne sa zásady v tomto bode upravia.

MsZ tiež vyhlásilo verejnú obchodnu súťaž na predaj nebytových priestorov v polyfunčnom dome na Hollého ul. (nájomná 85-bytovka) s doplnením p. Alušica, že v nebytových priestoroch nie je možné prevádzkovať pohostinstvo.

Z prvej časti zasadnutia stojí za zmienku aj Informácia o financovaní klubu MBK Ružomberok k 31.5.2012 a koncept fungovania MBK na sezónu 2012/2013 podanú generálnym manažérom MBK S. Onuškom. Túto správu správadzala aj hromadná rezignácia členov výkonného výboru a dozornej rady MBK posl. Kubáňa, M. Slašťana, Valenta a Haluškovej a vedúceho oddelenia školstva a športu MsÚ J. Pažítku. Kauza MBK je stretom dvoch koncepcií: 1. chceme byť najlepší a hrať všetko a všade nech to stojí, čo to stojí a 2. hrajme to, na čo máme s preferenciou športu mládeže.  Prístup č. 1 spôsobuje neustále neistoty do budúcnosti, prechádzanie z dlhu do dlhu a tlačenie mesta k stene s požiadavkami na nové pôžičky a ich následné odpúšťanie, čím sa stanú pôžičky dotáciami. Nevôľu poslancov vyvolala aj informácia, že dotácia mesta určená na rok 2012 je už vyčerpaná. Čas ukáže, ktorá koncepcia zvíťazí. Nový prezident MBK viceprimátor S. Bella to bude mať veľmi ťažké ...  

Pokračovanie 13. zasadnutia MsZ aj mojho reportu o týždeň.

pondelok 21. mája 2012

V MAD zadarmo aj pre mamičky


V ostatnom blogu som napísal, že MsZ schválilo dodatok k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta, ktorá umožňuje vznik letných terás v meste predloženú našim klubom Ružomberok bez korupcie. Primátor Pavlík však toto uznesenie nepodpísal. Preto nás v stredu 16. mája čakalo na zasadnutí MsZ druhé kolo zápasu za letné terasy. Vedenie mesta prišlo s tým, že VZN o miestnych daniach predsa len možno zmeniť v priebehu roka (na zasadnutí v apríli tvrdili, že sa to nedá), takže lepšie riešenie je letné terasy vyriešiť osobitnou sadzbou za záber verejného priestranstva. S novelou daňového VZN súhlasili všetci prítomní poslanci.
Ďalšia veľká výzva pre formovanie tváre mesta sú hazardné hry respektíve ich zákaz. Táto téma sa dostala na stôl pri prerokovaní správy hlavného kontrolóra na tému kontroly odvodov z hazardných hier za rok 2011. Už dávnejšie sme hovorili, že by sa kluby mali zísť a porozmýšľať nad formou a rozsahom zákazu hazardu v meste. Ale vedenie mesta na túto neformálne danú úlohu pozabudlo. Tak sme to uložili MsÚ uznesením (návrh p. Šípoša (KDH) doplnený p. Alušicom (RbK)). Hlavný kontrolór nám dal svojou správou na rozmýšľanie super podklady.  
Z minulého zasadnutia bola stiahnutá optimalizácia mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku. Následne sa zapracovali niektoré požiadavky poslancov za Biely Potok, Černovú a Hrboltovú na zachovanie liniek pôvodne plánovaných na zrušenie a dve požiadavky na rozšírenie zliav v MAD. P. M. Slašťan (KDH) žiadal znížené cestovné pre seniorov uplatňovať už od 65 rokov (doteraz to bolo 70 rokov) a ja som navrhol cestovanie zadarmo nielen pre kočíky (toto už bolo) ale aj pre jedného dospelého sprievodcu kočíka alebo osobu s dieťaťom v „babyšatke“. Dôvod je prostý: symbolicky ukázať mladým rodinám, že im mesto chce pomáhať a že si ich váži. Zadarmo preto, lebo priemerný dôchodok je podľa Štatistického úradu SR 375 EUR, rodičovský príspevok 190 EUR. Dane a platby za verejné služby musia byť spravodlivé. Všetky tieto návrhy boli zapracované a nový grafikon aj tarifné podmienky nadobudnú účinnosť od 2.6.2012.   
Nasledovali menej príjemné témy. Najmä zrušenie ZŠ Dončova (jej zlúčením so ZŠ Bystrická). Už vlani nebol na tejto škole otvorený 1. ročník, lebo rodičia nerómskych detí svoje deti zo školy stiahli. Následne škola získala nálepku rómskej školy, situácia s neprihlasovaním a následným odhlasovaním sa zopakovala aj tento rok. Situácia sa stala ekonomicky neudržateľnou. Riešením, ktoré asi najlepšie vyhovovalo všetkým zúčastneným, bolo formálne školu zrušiť (formálne ju presunúť pod riaditeľstvo ZŠ Bystrická) a fakticky / fyzicky ju zachovať a do jej priestorov presunúť aj neďalekú „školičku“ pre talentované deti. Uvidíme, ako to bude fungovať. Ale určite bude potrebné riešiť aj príčinu problému (vzdelávanie rómskej komunity) nielen dôsledky neriešenia tohto problému (aktuálne ZŠ Dončova).      
Na aprílovom zasadnutí MsZ občianska iniciatíva Nie benzínke odovzdala petíciu s takmer 2 tisíc podpismi nesúhlasiacich s výstavbou benzínovej stanice na sútoku Váhu a Revúcej. Spolu s petíciou predložili aj 5 bodov, ktoré by mohli zabrániť opakovaniu podobnej situácie. Na môj návrh MsZ v apríli zaviazalo primátora predložiť analýzu možností realizácie týchto požiadaviek. Prvé dve požiadavky (iniciovať odbornú diskusiu o podobe mesta po dobudovaní diaľnice D1 a pripravovať územné plány zón, najmä centra mesta) vedenie mesta prijalo – diskusiu sľúbilo uskutočniť, územný plán centrálnej mestskej zóny pripraviť. Tretí bod (zverejňovať všetky návrhy na predaje a prenájmy v centre mesta 15 dní vopred na webe mesta) vybavilo s tým, že niečo sa už teraz zverejňuje (priame predaje) a ostatné je v materiáloch na rokovanie MsZ 3 dni pred zasadnutím MsZ, a to stačí. Čiže tento návrh aktivistov odmietlo úplne. K ostatným dvom bodom (zaviesť verejnosť rokovaní mestskej rady a zaviesť bod Slovo pre verejnosť) sa postavilo odmietavo. Povedal by som, že so strachom – svedčia o tom aj také formulácie z dôvodovej správy ako napríklad o zavedení bodu Slovo pre verejnosť, ktoré „ ... nie je potrebné nevyhnutné bezpodmienečne riešiť“. Zaviesť verejnosť rokovaní mestskej rady primátor neodporúča. Tak dopadlo aj hlasovanie o mojich návrhoch v línii požiadaviek občianskej iniciatívy. Argumenty, že pri tomto bode nie je vhodné meniť rokovacie poriadky (primátor Pavlík) alebo že to je narýchlo a za 3 sekundy sa nedá rozhodnúť sa (poslanec M. Slašťan) považujem za výhovorky, pretože o oboch veciach sa diskutuje už veľmi dlho a každý má na to názor. Uznávam, že nebýva problém s umožnením vystúpiť neposlancovi na zasadnutí MsZ. V prípade zavedenie stáleho a povinného bodu Slovo pre verejnosť ide však o zvýšenie komfortu pre ľudí – nemusia pred MsZ kontaktovať poslanca, aby ich vystúpenie zaradil do programu MsZ a nemusia na MsZ čakať do nevyspytateľného konca, ale „Slovo pre verejnosť“ umožňuje len ohlásiť u predsedajúceho schôdze pred MsZ zámer vystúpiť a garantuje presnú hodinu, kedy sa neposlanec dostane k mikrofónu a svoj problém pred poslancami prednesie. Nerozumiem tomu odporu a verím, že ide len o nedorozumenie a na ďalšom rokovaní v júni bude tento bod schválený (MsZ tesne (10:9) schválilo Zubercov kompromis, aby do budúceho rokovania MsZ predložil návrh na zavedenie tohto bodu). Veľmi rád ho viceprimátorovi posuniem – na MsZ som ho totiž prečítal (formulácia vybratá zo znení 4 miest, o ktorých viem, že to už majú zavedené – Bratislava, Banská Bystrica, Šaľa a Rožňava). Skúsenosti z týchto miest totiž ukázali, že báť sa skutočne netreba – naopak, čo najviac prispieť aj nastavením inštitúcií k aktívnemu občianstvu je nádej na sebavedomé mesto.

štvrtok 5. apríla 2012

Letné terasy schválené

V hlave mi víri tisíc myšlienok, najmä z času, keď sú kamery vypnuté. Vtedy sa povie to, čo sa verejne nepatrí. To, čo si ľudia, ktorí sú zvyknutí hrať inú muziku verejne a inú neverejne, naozaj myslia. Nepočúva sa to dobre. A najhoršie je, že nad tým nemôžete len mávnuť rukou.

Ale skúsim vecne - to, čo považujem za najdôležitejšie.

Po dlhej diskusii, odpore zo strany vedenia mesta, sa podarilo vyhádať novelu Zásad hospodárenia s majetkom mesta, ktorá umožňuje vznik letných terás v meste predloženú našim klubom Ružomberok bez korupcie. Podstata kompromisu spočíva v platnosti tejto novely len do konca roku 2012, od roku 2013 sa budú letné terasy riešiť v rámci VZN o miestnych daniach, v ktorom bude pre letné terasy zavedená osobitná (výrazne znížená) sadza za záber verejného priestranstva. Podľa prijatého dočasného riešenia o nájom na zriadenie letnej terasy môžu záujemcovia žiadať MsZ a to im vyhovie v prípade akceptovania jednotného vzhľadu terasy a ďalších technických podmienok za cenu 3E/m2/rok. Krok k naplneniu sľubu oživiť centrum mesta. Konečný návrh - 19 ZA: 1 PROTI: 2 sa zdržali hlasovania (čiže tiež boli fakticky proti, v ďalšom texte tieto dve kategórie spojím).

Bezproblémovo boli schválené štatúty rád mestských médií, ktoré som predkladal ja. Hlavným zmyslom mediálnych rád je pôsobiť ako konzultačné a poradné orgány oboch mestských médií. Mali by im pomáhať pri zvyšovaní ich profesionalizácie a posilňovaní ich verejnoprávneho charakteru. Základným predpokladom nezávislosti všetkých médií je oddelenie riadenia obsahu vysielania od jeho materiálneho zabezpečenia - dohľad nad obsahom vysielania zabezpečujú mediálne rady, materiálne fungovanie médií orgány KDAH a.s. Orgány KDAH, a.s. majú okrem určenia strategického smerovania média právo zasiahnuť do vysielania len vtedy, keď by mohlo dôjsť k porušeniu platných zákonov. Všetky ostatné obsahové záležitosti spadajú do právomoci rád.

Na programe rokovania bola aj správa o stave kriminality za rok 2011. Kolega Kurňavka z nášho klubu Ružomberok bez korupcie navrhol tejto téme venovať osobitné zasadnutie (napokon poslanci usúdili, že stačí riadne zasadnutie v septembri), na ktoré má náčelník mestskej polície predložiť stratégiu rozvoja na roky 2012 - 2014. Lebo situácia sa zhoršuje, MsP robí čo môže ale veľa toho v súčasnom stave nemôže. 22:0

Najhorší pocit som mal pri prerokovávaní majetkových vecí. Nie preto, že by sme schválili niečo zlé, ale preto, že asi prvý krát sa tak masovo "valcovalo". Pri debatách s kolegami z iných miest vždy vyzdvihnem Ružomberok, že u nás sa navzájom počúvame a pri politicky bezproblémovom čisto pragmatickom návrhu sa nehlasuje politicky ale podľa obsahu návrhu - ak je to dobrý návrh, prijme sa. Pri tomto som mal prvý krát pocit, že to tak nebolo. Možno v atmosfére nasledujúceho bodu, ktorým bolo odovzdanie petície iniciatívou Nie benzínke. Aktivisti odovzdali 1925 podpisov (plus podpisy na internete a na "neoficiálnych" podpisových hárkoch) a predložili aj návrh opatrení, aby sa kauza benzínka viac neopakovala. K tejto téme viac odporúčam web iniciatívy. MsZ emotívnu diskusiu k tomuto bodu ukončilo mnou navrhnutým uznesením, ktorým žiada primátora predložiť na májové zasadnutie MsZ analýzu možností realizácie požiadaviek predložených petičným výborom (14:6). 

Optimalizácia MAD bola kvôli počtu pripomienok stiahnutá z rokovania MsZ.

Bytovka nízkoštandardných bytov - predbežne sme tento zámer schválili. Po zapracovaní všetkých sľubov do uznesenia - podľa nich totiž nejde len o predražené dve bytovky, ale do jedného balíka sa dostáva aj plaváreň. Podľa schváleného uznesenia investor peniaze získané za bytovky investuje do plavárne plus pridá vlastné. Do MsZ sa táto téma dostane ešte raz, kedy musíme s týmto projektom aj definitítve súhlasiť. A budeme len vtedy, ak naozaj prísľuby neostanú len prísľubmi ale budú zhmotnené v zmluve aj bližšom projekte plavárne. Ak sa to podarí, bude to super. Mysleli si to všetci prítomní (21:0)       

V rôznom sme (p. Kubáň) navrhli pripraviť právnu analýzu odstúpenia od zmluvy so spoločnosťou Aupark Ružomberok, s.r.o.. Aby sme vedeli, na čom sme. Vztýčený prst, (zatiaľ) nič viac. 16:0. Identické uznesenie, ktoré sme navrhli v júni 2011 poslanci odmietli a na mňa ako na predkladateľa sa vtedy pozerali ako na mimozemšťana.

Záznam z MsZ mestská televízia odvysiela až po Veľkej noci. Nevychádza to časovo, ale aspoň nepokazí nikomu sviatky. Môj blog som písal okrem snahy informovať o svojich aktivitách tiež s touto ambíciou. Verím, že sa to podarilo.

štvrtok 23. februára 2012

Pôstne zastupiteľstvo

Keď som pred rokom začal písať moje blogy, informačná diera bola obrovská. Dnes je to oveľa lepšie: priebežne dáva informácie z rokovania mestského zastupiteľstva na internet hovorkyňa mesta, dobrú robotu robí aj spravodajský portál www.ruzomberok24.sk. Problém s faktickými informáciami nie je teda až taký veľký. Ale opäť ponúkam svoj pohľad na rokovanie MsZ v stredu 22. februára. Iné ako môj pohľad na rokovanie, moje blogy nikdy neboli. Aj keď si niektorí kolegovia z MsZ myslia, že by mali byť spravodajské a vytkli mi, že on nespomenul ich zásluhy. Nuž, ja nie som novinár a nepíšem mestské noviny, ktoré musia informovať o všetkom a s maximálnym úsilím o vyváženosť. Moje blogy píšem sám najmä o témach, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotýkajú.

Na ostatnom rokovaní MsZ bolo tiež niekoľko bodov, ktoré stoja za zmienku. Skúsim opäť sucho zaradom:
Pri schvaľovaní programu sme z navrhovaného programu vyradili návrh na výstavbu bytov nižšieho štandardu (návrh sa nepozdával poslancom z KDH, neprešiel cez komisie atď.) a návrh na likvidáciu pohľadávok mesta (s týmto materiálom mali problém najmä poslanci z klubu Ružomberok bez korupcie - viaceré položky boli diskutabilné, takže materiál bude prerokovaný po jeho doplnení). Do programu MsZ sa nedostal (ani nebol prodložený) ani návrh na doplnenie člena Mestskej rady - hoci sme si našli na poslaneckých stolíkoch žiadosť riaditeľa krajskej agentúry SDKÚ - DS v Žiline na doplnenie posl. Fischera - tento návrh ale vyvolal nevôľu poslancov, lebo mení rozloženie politických síl v orgánoch mesta, ktoré bolo dohodnuté na začiatku tohto funkčného obdobia. Navyše, podobné požiadavky by mohli vzniesť aj ostatné jednoposlancové strany v MsZ (OKS a KDS), prípadne nezávislí poslanci nezaradení v poslaneckých kluboch.

Nakladanie s majetkom: najdlhšiu diskusiu vyvolal návrh manželov Vojtkovcov na odpredaj pozemku pod kaviarňou Espresso Free ("Cuba") na Námestí slobody. S podobným návrhom Ľ. Královenský v apríli 2011 nepochodil. Napokon MsZ prijalo návrh posl. Lajčiaka prenajať žiadateľom tento pozemok za 10 EUR/m2/rok na 15 rokov ale len vtedy, ak predtým dôjde k uhradeniu dlhu za nájom tohto pozemku vo výške 6.363,27 EUR (hlasovanie 21:3:1).

Doplnok VZN o poskytovaní dotácií: MsZ schválilo možnosť pre primátora mesta udeľovať dotácie vo výške 500 EUR v prípade mimoriadnej reprezentácie mesta a následne musí o tom informovať príslušnú komisiu. Vnímali sme to v našom klube ako podmienečné prejavenie dôvery a zároveň vpustenie istej flexibility do grantového systému, lebo také prípady, keď treba konať hneď a v priebehu roka, sa vyskytujú (teraz dotácie schvaľuje iba MsZ a iba na začiatku roka).

Práve k schváleniu dotácií na šport, školstvo aj kultúru na MsZ v stredu aj došlo. Kultúrna komisia ale hovorila, že kritériá vo VZN nie sú pre kultúru vyhovujúce a že chce predložiť nové. Len pre istotu som to navrhol poistiť uznesením: nie že chce predložiť návrh nových kritérií, ale teraz už musí (19:0:1). Jedna z mojich skúseností z MsZ po roku - na čo neexistuje uznesenie, na to sa veľmi často zabudne.

Niektoré informatívne správy predložené na rokovanie, bola radosť čítať: napr. tú o vyhodnotení verejného obstarávania za minulý rok. Vďaka použitiu elektronických aukcií mesto ušetrilo vyše 254 tis. EUR, celková cena po skončení elektronickej aukcie bola v priemere o 23,61 percenta nižšia ako najnižšia cena ponúknutá v obálke. Ďakujeme! Ďalší dôkaz, že transparentnosť nie len táranie, ale oplatí sa aj finančne. Škoda len, že v Ružomberku sme elektronické aukcie zaviedli oproti niektorým iným mestám s niekoľkoročným meškaním.  

Pred hodinovou diskusiou o snehovej kalamite (ach ...) sme ešte stihli vyriešiť najdôležitejší bod rokovania MsZ - situáciu vo futbale. Hodiny rokovaní poslaneckých klubov, komisií, dve zastupiteľstvá - výsledok: všetci prítomní poslanci súhlasili s tým, aby FK Invest jednostranne navýšil základné imanie MFK a.s.. Tým klesne podiel mesta v tejto spoločnosti zo 49 percent na cca 6 percent. Iné reálne riešenie, ktoré by zachovalo (aspoň dočasne) futbal v meste, neexistovalo. Ešte v januári sme na mimoriadnom MsZ zaviazali primátora mesta rokovať s druhým akcionárom MFK o nájdení takého riešenia, ktoré by zabezpečilo vplyv mesta na budúcnosť futbalového areálu. Druhý akcionár ale takúto možnosť odmietol. Mesto ale tiež nechce (nemôže) dať do futbalu peniaze. Ak by si obaja akcionári postavili hlavu, MFK by musel ísť do konkurzu, lebo má záporné vlastné imanie. O futbalový areál by mesto prišlo aj v tom prípade. Preto sme jednotne ustúpili - s dôverou v podobnú ústretovosť aj zo strany p. Milana Fiľa, ktorý sľúbil prevádzkovať ružomberský futbal sám. Kde sa stala chyba v minulosti a či bola urobená v dobrej viere alebo zámerne, neviem a nechcem o tom špekulovať. Fakty vo februári 2012 nedávali inú možnosť, ak sme chceli zachrániť futbal v meste. Mesto si ponechalo dve garancie: územný plán a predkupné právo na akcie MFK, ak by druhý akcionár chcel z firmy odísť. A podiel v klube nad 5 percent mesto oprávňuje zvolať mimoriadne valné zhromaždenie firmy, ak by sa niečo vážne dialo.

V bode "Rôzne" navrhol posl. Kubáň revidovať všetky VZN, lebo mnohé sa odvolávajú na neplatné právne predpisy alebo sú v nich uvedené sumy v slovenských korunách a pod. (21:1:1) a posl. Alušic pripraviť súťaž na prenájom garáži v novej bytovke v Baničnom na Hollého ulici (predtým prebehlo viacero neúspešných kôl predaja) (20:0:2).


Na stručný prehľad azda stačí, viac informácií k niektorému bodu neskôr, ak bude záujem.

streda 18. januára 2012

Mimoriadne k futbalu

Rok 2012 sme začali mimoriadne - futbalom. Na decembrovom zasadnutí sme si pred rokovaním našli na stoloch návrh na súhlas s jednostranným zvýšením základného imania Mestského futbalového klubu, a.s. zo strany FK Invest, a.s., čím by podiel mesta vo futbalovom klube klesol zo súčasných 49 na 6,16 percenta. Mesto totiž v posledných rokoch do klubu nedávalo toľko peňazí ako mu vzhľadom na jeho majetkovú účasť náležalo a chod klubu držal nad vodou druhý akcionár. MFK je však v súčasnosti v strate a možnosti sú len dve: zvýšenie základného imania, ktorým by stratu sanovalo alebo vyhlásenie konkurzu na MFK.

Utorňajšie zasadnutie MsZ bolo zvolané na 14,00, začalo však o 35 minút neskôr. Dôvodom bola ostrá výmena názorov na zasadnutí mestskej rady, ktorá sa stretla hodinu pred plánovaným začiatkom MsZ (o 13,00). Ale oplatilo sa čakať - kameňom úrazu bol totiž nehnuteľný majetok klubu - futbalový areál. V prípade zmeny vlastníckej štruktúry v MFK by sa totiž mesto stalo len okrajovým akcionárom s k tomu zodpovedajúcou silou pri hlasovaní o nakladaní s majetkom. A za to mali viacerí poslanci problém zdvihnúť ruku. V podobnom duchu dopadlo aj pondelkové hlasovanie športovej komisie pri MsZ. Tento názor potom na zasadnutí mestskej rady tlmočil aj jej predseda p. Kubáň, predseda nášho poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie. Ľubo odviedol dobrú robotu! Výsledkom je uznesenie, ktoré podporili všetci prítomní poslanci MsZ: "MsZ žiada primátora mesta rokovať s druhým akcionárom o použití právneho inštitútu, ktorý zabezpečí spolurozhodovanie mesta vo veci prevodu nehnuteľného majetku MFK na tretiu osobu, prípadne o zmene účelu využitia futbalového areálu tak, že bez súhlasu mesta nedôjde k jeho prevodu na tretiu osobu ani k zmene účelu využitia." Táto formulácia spĺňa presne to, o čo nám ide: aby sa v meste aj naďalej hral futbal. Nechceme nič vlastniť ani na ničom zarábať, len chceme, aby futbalový štadión slúžil futbalu. Lebo v prípade súhlasu s jednostranným zvýšením základného imania MFK len zo strany FK Invest by to zabezpečené byť nemuselo.

štvrtok 12. januára 2012

Odpočet za obdobie december 2010 – december 2011

Kde som pôsobil:
-    Komisia MsZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov - predseda
-    Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta - člen
-    Komisia MsZ pre sociálne veci a zdravotníctvo - člen
-    Rada materskej školy Riadok - člen
-    Predstavenstvo Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s. - člen

Ako som hlasoval
Bol som ZA:
-    Všetky pragmatické návrhy technického zamerania
-    Nový štatút mesta, ktorý do menovania riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok vniesol viac transparentnosti (riaditeľov musí schvaľovať MsZ po výberovom konaní, v ktorom MsZ určí kritériá výberu aj členov výberovej komisie)
-    Verejnosť zasadnutí komisií MsZ
-    Pomenovanie priestoru pred rektorátom Katolíckej univerzity na Námestí A. Hlinku na Park Jána Pavla II.
-    Komunitný plán sociálnych služieb
-    Zásady pri osadzovaní pamätných tabúľ, búst a pomníkov na verejných priestranstvách mesta Ružomberok a mestských budovách
-    Povolenie zvýšiť výrobu v Mondi SCP z 500 tis. na 520 tis. ton buničiny ročne s prísnymi podmienkami, ktoré musí Mondi SCP dodržať – napr. transparentnejšie a on-line vykazovanie znečisťovania vzduchu, modernizačné opatrenia ČOV v Hrboltovej, postupné znižovanie množstva do vzduchu vypúšťaných emisií, povinnosť zvýšené množstvá drevnej suroviny prepravovať po železnici (neznečisťovať vzduch dodatočnými nákladnými autami) atd..
-    Rozpočet mesta na r. 2012 – 2014


Bol som PROTI:
-    Odpredaju časti Námestia slobody p. Ľ. Kráľovenskému pod jeho zariadením Cuba
-    Odpredaju akcií Dexia banky spoločnosti Penta investnment limited za 220 tis. EUR (pretože MsZ odmietlo náš návrh, aby bol tento výnimočný príjem do rozpočtu mesta účelovo viazaný na výkup pozemkov pod individuálnu bytovú výstavbu)
-    Zvýšeniu cestovného v mestskej autobusovej doprave
-    Povoleniu spoločnosti Europetrol postaviť oproti Hypernove čerpaciu stanicu pohonných hmôt

Navrhol som:
-    Trvalé zverejňovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra na internetovej stránke mesta (schválené)
-    Udelenie ceny mesta pre Bernarda Jaška in memoriam (ružomberský rodák Jaško bol mladý policajt, ktorého popravili v r. 1951 za to, že prezradil biskupom, čo na nich režim chystá) (schválené)
-    Zavedenie inštitútu hromadnej pripomienky verejnosti k návrhom všeobecne záväzných nariadení (schválené)
-    Spracovanie presných kritérií na rozdeľovanie dotácií na sociálnu oblasť a zdravotníctvo (ktoré urobili rozdelenie dotácií transparentnejším a spravodlivejším) a podieľal som sa na ich príprave (schválené)
-    Doplnenie VZN o miestnych daniach tak, aby od dane za záber verejného priestranstva boli oslobodené aj také kultúrne podujatia, ktoré neorganizuje mesto alebo jeho organizácie (schválené)

Prednesené interpelácie (spolu s M. Slašťanom) (termín predloženia, téma, stav riešenia)
-    Jún 2011: Interpelácia na základe verejného stretnutia s obyvateľmi volebného obvodu Laziny: využitie budovy Colného riaditeľstva SR na Murgašovej ulici (nie je v majetu mesta), červený predajný stánok na ul. Plavisko pri predajni Billa (MsZ rozhodlo o prenájme 12m2 na dočasnú stavbu na dobu neurčitú v júli 2003), cyklotrasa na ľavom brehu Revúcej (neurčitá odpoveď), zápach a dym vychádzajúci z komína kotolne Technických služieb a.s. (došlo k zvýšeniu komína o cca 1m), uzamykateľné stojiská pre kontajnery (bude riešené v rámci väčšieho projektu mesta), oprava detského ihriska za športovou halou T 18 na Plavisku (čiastočná výmena nefunkčných prvkov, celková oprava je plánovaná v r. 2012), oprava poškodeného zábradlia oddeľujúceho ľavý breh rieky Revúca od obytných častí ulice Plavisko po celej dĺžke (nie je v majetku mesta), opustený dom na Pivovarskej ul. Pri zimnom štadióne (nie je v majetu mesta), rýchlosť motorových vozidiel a motocyklov na ulici Plavisko (postúpené na OR Policajného zboru v Ružomberku a prísľub častejších kontrol rýchlosti).
-    September 2011: odstránenie drevených a murovaných stavieb na Ul. K. Sidora medzi bytovými domami 67-69 – 71 (vykonaný štátny stavebný dohľad, zisťovanie vlastníkov, konanie trvá), oprava prepadnutého chodníka pred vchodom do BD Riadok 5 (realizované)
-    November 2011: výrub topoľa na Ul. K. Sidora medzi bytovými domami 67-69 – 71 (bude odstránený do konca marca 2012)
-    December 2011: výrub brezy a susedných drevín na pozemku vo vlastníctve mesta Ružomberok pri bytových domoch Plavisko 35, 37 a 41 (budú odstránené do konca marca 2012), vyznačenie parkovacích čiar na ul. Plavisko vpravo od Športovej haly T18 (odpoveď doteraz nemáme)

Riešené technické záležitosti mimo interpelácií (priamou komunikáciou so zodpovednými na mestskom úrade)
-    Marec 2011: výrub dvoch divo rastúcich vysokých jaseňov za BD Plavisko 77 a 79 pri Revúcej (výrub MsÚ nepovolil)
-    Marec 2011 – prerezanie hustých stromov Riadok (realizované)
-    Marec – apríl 2011: zasypanie výmoľov, v ktorých sa držalo blato a voda pri vjazde na parkoviská pred BD na ul. Riadok (realizované)
-    August 2011: Osadenie odstráneného ochranného krytu k poistkám a vedeniu na stĺpe – pouličnej lampe na detskom ihrisku za BD Riadok 1 – 3 (realizované)

Desiatky podnetov získaných v priamej komunikácii, všetky týkajúce sa právomocí mesta riešené.
 
Iné aktivity
-    Predložil som niekoľko pripomienok ku konceptu územného plánu mesta
-    „Behaním po úrade“ sa mi podarilo presadiť, aby sa každá nová rekonštrukcia chodníka v meste realizovala skutočne bezbariérovo
-    Členstvo v projektovom tíme optimalizácie Mestskej autobusovej dopravy (začala prácu v novembri 2011 a bude ukončená v marci 2012)
-    Presadil som zverejňovanie záznamov zo zasadnutí MsZ v archíve Mestskej televízie Ružomberok (prvý krát sa tak stalo so záznamom z decembrového zasadnutia MsZ v roku 2011)


Investície vo volebnom obvode

-    Na investície na rok 2011 som ako poslanec nemal dosah
-    Na rok 2012 je plánované:
o     Projektová dokumentácia:
-  Mariánske námestie (priestor po mauzóleom A. Hlinku)
-  Parkovacie plochy ul. Riadok (pred bytovými domami)
o    Realizácia:
- Rekonštrukcia chodníka Plavisko (od križovatky Bottova – Plavisko po študentský domov Ruža) alt. chodníky ul. Riadok
- Vybudovanie detského ihriska Plavisko

Moje príjmy z funkcie poslanca MsZ (vrátane odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva Kultúrneho domu Andreja Hlinku, a.s.) za rok 2011 pred zdanením: 2.205 EUR, t.j. v priemere 184 EUR mesačne.


V Ružomberku 9. 1. 2012