streda 18. januára 2012

Mimoriadne k futbalu

Rok 2012 sme začali mimoriadne - futbalom. Na decembrovom zasadnutí sme si pred rokovaním našli na stoloch návrh na súhlas s jednostranným zvýšením základného imania Mestského futbalového klubu, a.s. zo strany FK Invest, a.s., čím by podiel mesta vo futbalovom klube klesol zo súčasných 49 na 6,16 percenta. Mesto totiž v posledných rokoch do klubu nedávalo toľko peňazí ako mu vzhľadom na jeho majetkovú účasť náležalo a chod klubu držal nad vodou druhý akcionár. MFK je však v súčasnosti v strate a možnosti sú len dve: zvýšenie základného imania, ktorým by stratu sanovalo alebo vyhlásenie konkurzu na MFK.

Utorňajšie zasadnutie MsZ bolo zvolané na 14,00, začalo však o 35 minút neskôr. Dôvodom bola ostrá výmena názorov na zasadnutí mestskej rady, ktorá sa stretla hodinu pred plánovaným začiatkom MsZ (o 13,00). Ale oplatilo sa čakať - kameňom úrazu bol totiž nehnuteľný majetok klubu - futbalový areál. V prípade zmeny vlastníckej štruktúry v MFK by sa totiž mesto stalo len okrajovým akcionárom s k tomu zodpovedajúcou silou pri hlasovaní o nakladaní s majetkom. A za to mali viacerí poslanci problém zdvihnúť ruku. V podobnom duchu dopadlo aj pondelkové hlasovanie športovej komisie pri MsZ. Tento názor potom na zasadnutí mestskej rady tlmočil aj jej predseda p. Kubáň, predseda nášho poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie. Ľubo odviedol dobrú robotu! Výsledkom je uznesenie, ktoré podporili všetci prítomní poslanci MsZ: "MsZ žiada primátora mesta rokovať s druhým akcionárom o použití právneho inštitútu, ktorý zabezpečí spolurozhodovanie mesta vo veci prevodu nehnuteľného majetku MFK na tretiu osobu, prípadne o zmene účelu využitia futbalového areálu tak, že bez súhlasu mesta nedôjde k jeho prevodu na tretiu osobu ani k zmene účelu využitia." Táto formulácia spĺňa presne to, o čo nám ide: aby sa v meste aj naďalej hral futbal. Nechceme nič vlastniť ani na ničom zarábať, len chceme, aby futbalový štadión slúžil futbalu. Lebo v prípade súhlasu s jednostranným zvýšením základného imania MFK len zo strany FK Invest by to zabezpečené byť nemuselo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.