štvrtok 23. februára 2012

Pôstne zastupiteľstvo

Keď som pred rokom začal písať moje blogy, informačná diera bola obrovská. Dnes je to oveľa lepšie: priebežne dáva informácie z rokovania mestského zastupiteľstva na internet hovorkyňa mesta, dobrú robotu robí aj spravodajský portál www.ruzomberok24.sk. Problém s faktickými informáciami nie je teda až taký veľký. Ale opäť ponúkam svoj pohľad na rokovanie MsZ v stredu 22. februára. Iné ako môj pohľad na rokovanie, moje blogy nikdy neboli. Aj keď si niektorí kolegovia z MsZ myslia, že by mali byť spravodajské a vytkli mi, že on nespomenul ich zásluhy. Nuž, ja nie som novinár a nepíšem mestské noviny, ktoré musia informovať o všetkom a s maximálnym úsilím o vyváženosť. Moje blogy píšem sám najmä o témach, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotýkajú.

Na ostatnom rokovaní MsZ bolo tiež niekoľko bodov, ktoré stoja za zmienku. Skúsim opäť sucho zaradom:
Pri schvaľovaní programu sme z navrhovaného programu vyradili návrh na výstavbu bytov nižšieho štandardu (návrh sa nepozdával poslancom z KDH, neprešiel cez komisie atď.) a návrh na likvidáciu pohľadávok mesta (s týmto materiálom mali problém najmä poslanci z klubu Ružomberok bez korupcie - viaceré položky boli diskutabilné, takže materiál bude prerokovaný po jeho doplnení). Do programu MsZ sa nedostal (ani nebol prodložený) ani návrh na doplnenie člena Mestskej rady - hoci sme si našli na poslaneckých stolíkoch žiadosť riaditeľa krajskej agentúry SDKÚ - DS v Žiline na doplnenie posl. Fischera - tento návrh ale vyvolal nevôľu poslancov, lebo mení rozloženie politických síl v orgánoch mesta, ktoré bolo dohodnuté na začiatku tohto funkčného obdobia. Navyše, podobné požiadavky by mohli vzniesť aj ostatné jednoposlancové strany v MsZ (OKS a KDS), prípadne nezávislí poslanci nezaradení v poslaneckých kluboch.

Nakladanie s majetkom: najdlhšiu diskusiu vyvolal návrh manželov Vojtkovcov na odpredaj pozemku pod kaviarňou Espresso Free ("Cuba") na Námestí slobody. S podobným návrhom Ľ. Královenský v apríli 2011 nepochodil. Napokon MsZ prijalo návrh posl. Lajčiaka prenajať žiadateľom tento pozemok za 10 EUR/m2/rok na 15 rokov ale len vtedy, ak predtým dôjde k uhradeniu dlhu za nájom tohto pozemku vo výške 6.363,27 EUR (hlasovanie 21:3:1).

Doplnok VZN o poskytovaní dotácií: MsZ schválilo možnosť pre primátora mesta udeľovať dotácie vo výške 500 EUR v prípade mimoriadnej reprezentácie mesta a následne musí o tom informovať príslušnú komisiu. Vnímali sme to v našom klube ako podmienečné prejavenie dôvery a zároveň vpustenie istej flexibility do grantového systému, lebo také prípady, keď treba konať hneď a v priebehu roka, sa vyskytujú (teraz dotácie schvaľuje iba MsZ a iba na začiatku roka).

Práve k schváleniu dotácií na šport, školstvo aj kultúru na MsZ v stredu aj došlo. Kultúrna komisia ale hovorila, že kritériá vo VZN nie sú pre kultúru vyhovujúce a že chce predložiť nové. Len pre istotu som to navrhol poistiť uznesením: nie že chce predložiť návrh nových kritérií, ale teraz už musí (19:0:1). Jedna z mojich skúseností z MsZ po roku - na čo neexistuje uznesenie, na to sa veľmi často zabudne.

Niektoré informatívne správy predložené na rokovanie, bola radosť čítať: napr. tú o vyhodnotení verejného obstarávania za minulý rok. Vďaka použitiu elektronických aukcií mesto ušetrilo vyše 254 tis. EUR, celková cena po skončení elektronickej aukcie bola v priemere o 23,61 percenta nižšia ako najnižšia cena ponúknutá v obálke. Ďakujeme! Ďalší dôkaz, že transparentnosť nie len táranie, ale oplatí sa aj finančne. Škoda len, že v Ružomberku sme elektronické aukcie zaviedli oproti niektorým iným mestám s niekoľkoročným meškaním.  

Pred hodinovou diskusiou o snehovej kalamite (ach ...) sme ešte stihli vyriešiť najdôležitejší bod rokovania MsZ - situáciu vo futbale. Hodiny rokovaní poslaneckých klubov, komisií, dve zastupiteľstvá - výsledok: všetci prítomní poslanci súhlasili s tým, aby FK Invest jednostranne navýšil základné imanie MFK a.s.. Tým klesne podiel mesta v tejto spoločnosti zo 49 percent na cca 6 percent. Iné reálne riešenie, ktoré by zachovalo (aspoň dočasne) futbal v meste, neexistovalo. Ešte v januári sme na mimoriadnom MsZ zaviazali primátora mesta rokovať s druhým akcionárom MFK o nájdení takého riešenia, ktoré by zabezpečilo vplyv mesta na budúcnosť futbalového areálu. Druhý akcionár ale takúto možnosť odmietol. Mesto ale tiež nechce (nemôže) dať do futbalu peniaze. Ak by si obaja akcionári postavili hlavu, MFK by musel ísť do konkurzu, lebo má záporné vlastné imanie. O futbalový areál by mesto prišlo aj v tom prípade. Preto sme jednotne ustúpili - s dôverou v podobnú ústretovosť aj zo strany p. Milana Fiľa, ktorý sľúbil prevádzkovať ružomberský futbal sám. Kde sa stala chyba v minulosti a či bola urobená v dobrej viere alebo zámerne, neviem a nechcem o tom špekulovať. Fakty vo februári 2012 nedávali inú možnosť, ak sme chceli zachrániť futbal v meste. Mesto si ponechalo dve garancie: územný plán a predkupné právo na akcie MFK, ak by druhý akcionár chcel z firmy odísť. A podiel v klube nad 5 percent mesto oprávňuje zvolať mimoriadne valné zhromaždenie firmy, ak by sa niečo vážne dialo.

V bode "Rôzne" navrhol posl. Kubáň revidovať všetky VZN, lebo mnohé sa odvolávajú na neplatné právne predpisy alebo sú v nich uvedené sumy v slovenských korunách a pod. (21:1:1) a posl. Alušic pripraviť súťaž na prenájom garáži v novej bytovke v Baničnom na Hollého ulici (predtým prebehlo viacero neúspešných kôl predaja) (20:0:2).


Na stručný prehľad azda stačí, viac informácií k niektorému bodu neskôr, ak bude záujem.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.