štvrtok 28. júna 2012

Júnové najmä o majetku - I. časť

Zasadnutie MsZ zvolané na 27. júna 2012 bude po 11 hodinách rokovania pokračovať o týžden, v stredu 4. júla 2012. Dôvodom je náročný program, keď sa nakopilo viacero bodov vyžadujúcich vážnu diskusiu, prítomnosť investorov prezentujúcich svoje zámery ale aj nepripravenosť niektorých materiálov zo strany MsÚ a pripomienok poslancov k nim. Aj preto sa niektoré témy iba prerokovali ale hlasovať sa o nich bude až o týždeň, keď sa doplnia pozmeňujúce návrhy. Skúsim krátko k veciam, ktoré boli v stredu uzatvorené.

Veľká zámena pozemkov medzi Žilinským samosprávnym krajom a Mestom Ružomberok: poslanci túto zámenu odmietli (11 za: 10 proti alebo sa zdržalo hlasovania; na schválenie zámeny formou osobitného zreteľa bolo potrebných 15 hlasov). Tomuto hlasovaniu predchádzalo niekoľko mesiacov rokovaní medzi ŽSK a mestom, rokovaní v poslaneckých kluboch aj v orgánoch mesta. Návrh odmietla finančná komisia pri MsZ aj mestská rada ako ekonomicky nevýhodný pre mesto. V rámci tohto balíka bola aj budova plavárne v meste, takže sa uvidí, aká ju čaká budúcnosť. Nateraz ostáva vo vlastníctve ŽSK, ktorý ju buď bude prevádzkovať alebo ju zavrie. Na toto hlasovanie boli naviazané ďalšie rozhodnutia: súhlas s nájmom pozemkov pod budúcimi bytovkami pre p. Nemčanského ml. a predaj za symbolické 1 euro pozemkov pod plavárňou tiež pre tohto pána (potom by p. Nemčanský ml. postavil byty a sumu (1,2 mil E), za ktorú by ich mesto odkúpilo, by investoval do plavárne). Ale vzhľadom na prvé hlasovanie sa o týchto veciach nehlasovalo vôbec, takže nateraz sú pozastavené plány výstavby bytových domov v Rybárpoli aj investícia do plavárne. Pravdupovediac, prekvapil ma takýto vývoj - podľa diskusií medzi poslancami v kuloároch som očakával schválenie zámeny pozemkov medzi ŽSK a mestom (o tom sa takmer nediskutovalo) a následné pozastavenie plánov na bytovky a investíciu do plavárne (s tým mali poslanci problém, pretože celá transakcia je príliš komplikovaná a vyvoláva veľa rizík pre mesto; a pri takomto objeme peňazí je opatrnosť až preopatrnosť namieste). MsZ už raz tento model predbežne schválilo, ale fungovať bude (definitívnym schválením zo strany MsZ) len vtedy ak budú pre mesto dané dostatočné právne záruky - to sa nestalo.

Prvú polovicu júnového zasadnutia MsZ možno nazvať majetková. Bodom, o ktorom sa tiež viedli diskusie niekoľko mesiacov až kým sa vyladil do podoby vhodnej na schválenie, boli nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ružomberok. V návrhu MsÚ sme vychytali veľa múch (ja a Martin Alušic za náš klub a M. Moravčík z finančnej komisie pri MsZ; Smer a KDH boli s prvým návrhom MsÚ spokojní) a za konečnú podobu hlasovali takmer všetci poslanci (20:1). Nové zásady sú presnejšie, transparentnejšie a odolnejšie voči špekulantom. Problémom sú ešte (podľa môjho názoru socialistické) cenníky, ale uznesenie zaväzuje prednostku MsÚ predložiť analýzu možností určovať cenu podľa databázy transakcií Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a následne sa zásady v tomto bode upravia.

MsZ tiež vyhlásilo verejnú obchodnu súťaž na predaj nebytových priestorov v polyfunčnom dome na Hollého ul. (nájomná 85-bytovka) s doplnením p. Alušica, že v nebytových priestoroch nie je možné prevádzkovať pohostinstvo.

Z prvej časti zasadnutia stojí za zmienku aj Informácia o financovaní klubu MBK Ružomberok k 31.5.2012 a koncept fungovania MBK na sezónu 2012/2013 podanú generálnym manažérom MBK S. Onuškom. Túto správu správadzala aj hromadná rezignácia členov výkonného výboru a dozornej rady MBK posl. Kubáňa, M. Slašťana, Valenta a Haluškovej a vedúceho oddelenia školstva a športu MsÚ J. Pažítku. Kauza MBK je stretom dvoch koncepcií: 1. chceme byť najlepší a hrať všetko a všade nech to stojí, čo to stojí a 2. hrajme to, na čo máme s preferenciou športu mládeže.  Prístup č. 1 spôsobuje neustále neistoty do budúcnosti, prechádzanie z dlhu do dlhu a tlačenie mesta k stene s požiadavkami na nové pôžičky a ich následné odpúšťanie, čím sa stanú pôžičky dotáciami. Nevôľu poslancov vyvolala aj informácia, že dotácia mesta určená na rok 2012 je už vyčerpaná. Čas ukáže, ktorá koncepcia zvíťazí. Nový prezident MBK viceprimátor S. Bella to bude mať veľmi ťažké ...  

Pokračovanie 13. zasadnutia MsZ aj mojho reportu o týždeň.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.