pondelok 9. júla 2012

Júnové – za dva dni chabý výsledok


Cez prvú prestávku MsZ v stredu 4. júla som sa opýtal primátora Pavlíka, či to myslel vážne, keď predtým na rokovaní povedal, že „ ... pred týždňom, na prvej polovici 13. zasadnutia MsZ ...“, na čo sme sa obaja zasmiali. Ale s pribúdajúcimi minútami rokovania nás smiech prešiel - ono toto pokračovanie bolo naozaj rovnako dlhé (ba až dlhšie, lebo sa nekonala obedná prestávka). MsZ zasa trhlo rekord – 22-hodinové rokovanie. A tento stav je už neúnosný. Pokúsim sa teda o pohľad na pokračovanie 13. zasadnutia MsZ z tohto uhla.

Nie som kamarát vyčíňaniu politických strán v našej krajine, ale náš politický systém je postavený na nich. Strany nie sú od diabla, len ich správanie sa občas akoby tomu rohatému podobalo. Ale podstata je zdravá – aj v meste musí mestská vláda realisticky reflektovať väčšinovú vôľu; nie ísť tvrdohlavo proti nej. Nie všetky rozhodnutia majú totiž iba jedno dobré riešenie. Uvedomiť si to akoby vedenie mesta nebolo schopné. Príklad zo stredy (aj tej minulej) - nový koncept správy Vlkolínca. Boli v hre 4 varianty. Komisie pri MsZ, poslanecké kluby aj mestská rada dlho a jasne dopredu signalizovali, že väčšina bude presadzovať variantu č. 4. Viceprimátor Zuberec bol ale tvrdohlavo zaľúbený do variantu č. 1. Na začiatku rokovania preto predkladateľ tohto bodu, vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu M. Hromada, navrhol stiahnuť tento bod z rokovania. Poslanci znechutení večnými debatami na túto tému, keď riešenie bolo na stole, si protinávrhom vybojovali, že sa o tom predsa len rokovať bude. Keď prišlo v stredu na samotné rokovanie, viceprimátor Zuberec spustil 20-minútovú powerpointovú prezentáciu o variante č. 1. Po diskusii nasledovalo hlasovanie za variant č. 4. Výsledok: 21:1. Koľko času a energie (= aj peňazí z daní) by sme ušetrili, keby vedenie mesta bolo ochotné vnímať realitu ...

Najmä preto 22-hodinové rokovanie. Keď počúvam ponosy kamarátov poslancov z iných miest na väčšinový valec, vždy Ružomberok dávam za príklad – nie sme rovnakí, aj hlasujeme rôzne, ale rešpektujeme sa. Demokracia nie je tyraniou väčšiny, ale vládou väčšiny pri rešpektovaní záujmov menšín. Ale väčšiny, prepánajána. Často bývam aj ja prehlasovaný – ale rešpektujem to, že ma “porazil“ názor väčšiny poslancov zastupujúcich názor väčšiny obyvateľov. Nejdem hlavou proti múru, ako v stredu viceprimátor Zuberec.

Iný príklad: prevzatie firemnej záruky za úver spoločnosti CZT spoločnosťou Mondi SCP. Niekoľko rokovaní zástupcov klubov, jasné signály, dlhočizné debaty v prestávkach rokovania (ďalší fenomén, ktorý sa v Ružomberku akosi usadil – neverejné rokovania poslancov skryté do hávu pretiahnutých krátkych prestávok v rokovaní). Len Zuberec zasa proti všetkým. Podstata návrhu spočíva v tom, že Mondi SCP prevezme záruky za jeden z veľkých úverov CZT na rekonštrukciu teplovodov, za ktorý ručí mesto 1 miliónom EUR, ktoré sú blokované v banke. Prevzatím tejto záruky by sa mestu záruka uvoľnila (mohlo by milión použiť), ale Mondi by fakticky ovládlo CZT (dostalo by jedného konateľa, bez ktorého súhlasu by CZT nemohlo urobiť nič atď.). Spojenie výroby a distribúcie do jedných rúk – radšej ani nedomyslieť.  Hlasovanie o stiahnutí tohto bodu z rokovania po celej diskusno-prezentačnej tortúre: 16:6:1. Nemám k dispozícii výpis hlasovania, ale predpokladám že tá šestka sú naše hlasy (Ružomberok bez korupcie) – nemáme totiž radi odkladanie problému, ale jeho (kladné alebo záporné) vyriešenie hneď, keď sa dá. Ružomberské MsZ nemá na to, aby voči Mondi zaujalo negatívny verejný názor, preto stiahnutie z rokovania ...     

Keď som už načal túto tému: toptémou je v Ružomberku cena tepla. S týmto problémom nevieme pohnúť. A myslíme si, že problém je v cenotvorbe súčasného výrobcu a dodávateľa tepla (Mondi SCP). Je pravda, že cena Mondi je pod úrovňou, akú povoľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ale podľa našich poznatkov a názoru je stále možné ísť výrazne nižšie. Po opakovaných diskusiách a vysvetľovaní tohto postoja na neformálnych (mimo kamier) stretnutiach poslancov (aby zasa nehovorili, že sa musia rozhodnúť za pár sekúnd) sme navrhli, aby mesto ohlásilo cez celoštátnu tlač záujem rokovať s potenciálnymi dodávateľmi tepla, pretože súčasná zmluva s Mondi vyprší v roku 2013 a buď sa zmluva s Mondi predĺži alebo sa urobí súťaž (čo neznamená, že ju nemôže vyhrať Mondi, ale veríme, že s lepšou cenou ako je súčasná). Hlasovanie: 6:13.    
       
MsZ po minulotýždňovom odmietnutí súhlasilo so zámenou pozemkov medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom obsahujúcou aj objekt plavárne. Ale s dovetkom, že primátor má rokovať aj o prevode vlastníctva ostatných pozemkov južne od plavárne do vlastníctva mesta. Dôvodom zmeny názoru poslancov bola informácia, že ŽSK bude plaváreň prevádzkovať len do konca augusta 2012. Návrh podporili všetci prítomní poslanci.

Ostatné (najdôležitejšie) z rýchlika: MsZ nesúhlasilo s transakciou pozemky – byty – plaváreň (už som o tom popísal veľa riadkov inokedy). Hlasovanie za transakciu: 1:20, súhlasilo s vydaním povolenia na výstavbu Regeneračného kotla 3 (ktorý nahradí RK1) pre fabriku Mondi SCP (19:4), súhlasilo s vyhlásením súťaže na výstavbu „krčmy“ na Vlkolínci, odmietlo „Slovo pre verejnosť“ ako povinný bod MsZ, súhlasilo s verejnosťou zasadnutí mestskej rady pre všetkých poslancov.

Dvojdňové 22- hodinové rokovanie okrem prijatia nových zásad hospodárenia s majetkom a niekoľkých maličkostí v hlavných veciach skončilo zle. Ono je v konečnom dôsledku jedno, koho je to zodpovednosť, ale nedá mi nepomenovať vinníkov. Tvrdohlavosť (či čo to je) vedenia mesta, ktoré napriek signalizovanej nevôli dokáže mesiace pripravovať nejaké návrhy a ešte ich zdĺhavo obhajovať, buď nereflektuje realitu alebo mu nie je ľúto zahodených financií a energie (nehovoriac o tom, že ten čas a peniaze by sa dal premeniť na zmysluplné veci). Ak sa toto nezmení, neurobíme nič a budeme aj na ďalšom zasadnutí sedieť dva dni ...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.