štvrtok 21. februára 2013

MsÚ odkazuje: stavajte načierno, oplatí sa to

Spisovateľ zo mňa nebude, nebudem sa snažiť o vykreslenie situácie, ktorá v rokovacej sále v stredu vládla. Ale azda to bude cítiť aj z čítania strohých informácií.

Začiatok bol veľmi emotívny - do programu som navrhol zaradiť bod "Cenzúra v Mestskej televízii Ružomberok". Chvíľočku ticho, potom začali spochybňujúce otázky, či som pripravil k tejto veci nejaký materiál pre poslancov (p. Zuberec), že poslanci nevedia rokovať o materiáloch, ktoré poznajú tri sekundy (p. M. Slašťan), že prečo slovo "cenzúra" (p. J. Čech) a tak. Čítal som tieto otázky ako strach, lebo kolegovia nevedeli, o čom sa bude hovoriť a obávali sa, že to nebude pre nich práve príjemné. Nie je náhoda, že tieto otázky položili práve títo kolegovia. Pritom takéto informatívne body sa bežne zaraďujú do rokovania a nešpekuluje sa o tom, či je k nim nejaký materiál. Nepomohlo ani uistenie, že nemáme pripravené ani uznesenie, len chcem kolegov informovať, čo sa stalo (lebo mnohí o tom ani netušia). Ako člen predstavestva Kultúrneho domu A. Hlinku, kam MTR organizačne patrí. Tento bod kolegovia do rokovania hlasovaním zaradiť odmietli. Po tomto hlasovaní, keď nám kolegovia zatvorili ústa, na chvíľu stratilo rokovanie MsZ kultivovaný charakter.

Zo stoličiek nás trochu neskôr zdvihla informácia o výške pokuty, ktorú náš stavebný úrad dal za výstavbu benzínky na Bystrickej ul. bez stavebného povolenia - 3.000 (tri tisíc) EUR. Pritom MsZ v novembri odporučilo (v stavebnej agende nemá MsZ žiadnu právomoc, môže len odporučiť a tým vyjadriť svoj názor na vec) exemplárny trest - maximálnu pokutu (166 tis. EUR). Toto sa nedá ani komentovať ... Opäť raz pľuvanec do tváre podnikateľom, ktorí hrajú podľa pravidiel. Žiaľ ...

K cenzúre v MTR sa vrátil M. Alušic pri správe o plnení uznesení (tam sa to ako-tak dalo napasovať). Len stručne, čo sa stalo (čo by odznelo z mojich úst, keby mi kolegovia dovolili prehovoriť): redaktor MTR sa dozvedel o udalosti, ktorá bola zaujímavá (stretnutie 5 poslancov MsZ so zástupcami MONDI, na ktorom sa niečo dohodlo). Redaktor o tom spravil krátku (cca 20 sekúnd) informáciu - že sa uskutočnilo rokovanie a aké malo výsledky a že viac nabudúce, ktorá bola 4.2. zaradená do vysielania. Po niekoľkých telefonátoch dal riaditeľ KDAH I. Šenšel túto informáciu z vysielania aj archívu MTR stiahnuť. Výrazne tým prekročil svoje právomoci, pretože toto môže urobiť len Rada MTR. Tento orgán sme vytvorili vlani v apríli a v štatúte jasne napísali, že do obsahu MTR nesmie hovoriť riaditeľ ani politici (poslanci v predstavenstve a dozornej rade KDAH). Ďalej nech koná naša mediálna rada a pravdepodobne sa s podnetom na cenzúrny zásah obrátime aj na Radu pre vysielanie a retransmisiu (orgán, ktorý takéto veci sleduje v rámci celej SR). Keď sa kolegovia báli krátkej informácie v mojom podaní, dostali ju od M. Alušica v inom podaní.     

Jednomyseľne (všetkých 22 prítomných) MsZ schválilo koncepciu prevádzkovania plavárne. Počíta s veľmi umiernenou rekonštrukciou z vlastných zdrojov mesta. Nič megalomanské, čo by nám zlomilo krk ako v Kubíne. Nemôžme mať veľké oči, lebo nás nečakajú dobré časy a okrem plavárne už tikajú hodiny aj zimnému štadiónu.

Prvé riadne zasadnutie v tomto roku patrilo aj deleniu dotácií z rozpočtu mesta. Sociálne, školské aj športové boli bez problémov, veľkú diskusiu však vyvolali kultúrne. Ani nie na MsZ, ale v procese jeho prípravy - mestská rada  ich raz komisii vrátila, lebo nerešpektovali platné dotačné VZN, dotácie sa delili ako na trhu bez kritérií často na pochybný účel (a neboli podporené veci, ktoré si podporu z môjho pohľadu zaslúžia). Téma na osobitný blog. Proti návrhu som bol ja a vicep. Zuberec, nepodporili (zdržaním sa hlasovania) ho ani další 4 kolegovia z klubu Ružomberok bez korupcie, návrh však bol schválený 15 hlasmi poslancov.

Toto zasadnutie bolo charakteristické aj veľkým počtom materiálov stiahnutých z rokovania kvôli faktickým alebo formálnym chybám alebo nepokojnosť MsZ so spracovanim materiálov. Napríklad majetkové veci, pozemok Aupark (iksté kolo), informácia o ďalšom postupe mesta vo vzťahu k spoločnosti SKIPARK, Zásady prideľovania mestských bytov do nájmu a ďalšie. Aj preto sme skončili už po 15,00. Po obednej prestávke sme boli ledva uznášaniaschopní (traja poslanci išli na vyhlasovanie športovca roka, iní sa len kdesi zabudli). Sú dôležitejšie veci ako politika. Vždy som obdivoval tú ľahkosť zodvihnúť ruku napríklad za rozflákanie verejných financií a potom na ten návrh nadávať (akoby ten človek za návrh ani nehlasoval). A potom sa ísť zuboceriť a rukotrasiť napríklad so športovcami. Neviem to, a preto viem, že kariéru v politike neurobím. Ale to sa už oddávam svojim úvahám a hrám sa na spisovateľa, čo som sľúbil, že robiť nebudem.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.