sobota 11. januára 2014

Odpočet za rok 2013Milí priatelia, vážení spoluobčania,

ku koncu roka 2013 odchádzajúci starosta New Yorku miliardár Michael Bloomberg venoval svojmu mestu za uplynulých 12 rokov okolo 650 miliónov dolárov z vlastného vrecka. Ja miliardár nie som, môjmu mestu môžem ponúknuť len svoje vedomosti a schopnosti, ktorým ste poskytli dôveru v novembri 2010. V tejto chvíli Vám chcem ponúknuť odpočet svojej práce za rok 2013, tretí zo štyroch rokov výkonu môjho poslaneckého mandátu.

V minulom roku som pôsobil vo finančnej a sociálnej komisii a v komisii pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Práve členstvo vo finančnej komisii považujem za strategické, pretože sa tam prerokúvajú všetky záležitosti týkajúce sa majetku a financií mesta a práve tam je priestor na vylepšovanie týchto návrhov, prípadne odmietnutie tých pre mesto nevýhodných. Často drobnosti, ale ako hovoria priatelia architekti, nič v urbanizme nie je dočasné. A aj drobnosť, napríklad nevzhľadný šiator s rýchlym občerstvením na pešej zóne, vie zošpatiť mesto a pokaziť dojem z neho pre návštevníkov Ružomberka. Nehovoriac o niekoľkých metroch štvorcových, ktoré často bránia väčšej investícii, lebo ich poslanci neopatrne niekomu v minulosti predali alebo dlhodobo prenajali. Napokon, o takých pár „štvorcoch“ je vyriešenie tzv. zakliatej stavby na Mostovej ulici.

V roku 2013 som bol členom poslaneckého klubu Ružomberok bez korupcie. Takéto zoskupenia sú fenoménom slovenského komunálneho priestoru, pôsobia v mnohých mestách. Sú niečo ako veľmi voľné politické hnutia – bez hierarchie, formalizovaného členstva, spájajúce ľudí rôznej svetonázorovej orientácie, ktorí nechcú byť členmi klasickej politickej strany ani nechcú byť v politike samotármi (lebo takí veľa nedosiahnu). Absencia spoločného svetonázoru predlžuje čas hľadania rozhodnutí v našej skupine, občas spôsobuje aj nejednotnosť hlasovaní, ale je to stále lepšie ako byť pešiakom vo veľkej politickej strane, kde by môj názor nemal takú váhu, ako má teraz, a kde by za mňa rozhodoval niekto iný. Aj zodpovednosť za plnohodnotný výkon svojho mandátu voči Vám mi káže byť v tomto poslaneckom klube. Považujem to však len za prechodný stav. Pominie, ale niečo vážne sa musí v politických stranách zmeniť.

Po každom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom blogu prezentujem svoj pohľad na najdôležitejšie témy zasadnutia, preto sa teraz zameriam výlučne na riešenie technických, nepolitických záležitostí týkajúcich sa nášho volebného obvodu Laziny.

Dobre sa mi spolupracuje s mojím spoluposlancom vo volebnom obvode Laziny Ing. Michalom Slašťanom. Hoci na celomestskej úrovni máme v mnohom odlišné názory, v technických veciach v našom volebnom obvode sa vieme zhodnúť, ťahať za jeden povraz a navzájom sa doplňovať.

Som rád, že v Ružomberku funguje spolupráca poslancov s mestským úradom, keď treba riešiť nejaký konkrétny problém. Nikdy sa nepostavia chrbtom, hoci realizácia často viazne. Ako poslanci môžeme apelovať a naliehať, ale nemáme právomoc niekomu niečo prikázať urobiť alebo určiť časové priority. Preto sú niektoré veci urobené, niektoré čiastočne, pri iných sa ešte s viditeľnou realizáciu nezačalo. S kolegom Slašťanom sme v roku 2013 riešili opravu chodníkov k bytovkám na ul. Riadok a medzi nimi. Oprava bola urobená striekanou asfaltovou zmesou, ale nie všade a poriadne. Po našej reklamácii už MsÚ nestihol zareagovať, pretože monopolný dodávateľ tejto zmesi ju prestal robiť a začne opäť až na jar... Úspešnejší som bol pri žiadosti o opravu lavičiek pri bytovom dome (BD) na ul. Riadok 9 – 11, ktoré MsÚ vymenil za nový typ (oceľové miesto betónových).

            Nekonečným príbehom je riešenie požiadavky na rozšírenie mestského rozhlasu na Riadok a na Plavisko. Chodím okolo toho už druhý rok (2012 a 2013) – je jasné, že dožívajúca technológia rozhlasu sa rozširovať nebude, zatiaľ posledná dohoda je na vytvorení zoznamu adries elektronickej pošty, na ktoré sa budú oznamy odvysielané v mestskom rozhlase posielať. V nejakom režime (ešte nie je určený) sa do tohto projektu zapojí aj mestská televízia. Podobný príbeh sú „búdy“ pri BD na Ul. K. Sidora a ich odstránenie. Keď ma vedúce právneho a stavebného oddelenia vidia, už vedia, že za nimi idem v tejto veci. Posledný prísľub odstránenia týchto búd bol koniec tohto roka (nebezpečenstvo požiaru počas vítania Nového roku 2014). Už sa pred obyvateľmi týchto bytoviek aj hanbím... Verím, že sa tieto veci definitívne vyriešia v roku 2014. Budem na to stále tlačiť. Budem tiež pokračovať v snažení o zmiernenie hlučnosti a prašnosti z areálu Technických služieb na Plavisku.

Veľký problém je vandalizmus. Keď sa nedá inak riešiť, tak aspoň prísľubom častejších kontrol zo strany mestskej polície (priestor pri garážach na ul. Riadok (pri materskej škole), poškodzovanie fasády BD Plavisko 41 smerom od zastávky autobusov). Rokovanie o odkúpení mestského pozemku pri BD Plavisko 41 nebolo úspešné, ale vzhľadom na množiace sa žiadosti tohto typu právne oddelenie MsÚ spracuje návrh nájmov takýchto verejných priestranstiev bytovými spoločenstvami.  

Spolu s M. Slašťanom sme dosiahli vyznačenie parkovacích čiar na parkovisku pri športovej hale T18 na Plavisku a malú pozitívnu zmenu v zimnej údržbe parkovísk. Parkoviská pred BD sa nečistia vôbec, ale dostali sme prísľub očistenia vjazdov na parkoviská.

Nové investície – v roku 2013 bola ukončená projektová dokumentácia k úprave a rozšíreniu dvoch existujúcich parkovísk pred BD na ul. Riadok a vybudovaný chodník pri MŠ Riadok (najviac ma teší, že je urobený dobre z hľadiska bezbariérovosti – pre vozíčkarov a aj pre zrakovo postihnutých). V roku 2014 sa tiež bude realizovať prvá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia. Dotkne sa sčasti aj nášho volebného obvodu – tých miest, kde sa nachádzajú najstaršie časti sústavy  verejného osvetlenia.
Na rok 2014 sa odhaduje prepad v príjmoch mesta asi 10 percent, preto sa pozastavili všetky pripravené investičné akcie a dokončia sa len tie rozbehnuté celomestského významu – napr. rekonštrukcia objektu na Bernolákovej ul. pre potreby mestskej polície, rekonštrukcia synagógy alebo výmena okien na ZŠ Bystrická – objekt Dončova ul.. S investíciami sa bude pokračovať v ďalších rokoch, tomu však musia predchádzať vážne štrukturálne zmeny vo výdavkoch mesta. Mnohé budú bolieť.

Teším sa z každého Vášho telefonátu alebo mailu. Potrebujem spätnú väzbu na svoju prácu a na svoje hlasovania. Vy ste moje oči – nie je v ľudských silách vidieť každú jamu v ceste alebo vypálenú žiarovku v mestskej lampe. Teší ma Váš záujem o dianie vo verejnom priestore okolo Vás.

Do nového roku 2014 Vám okrem zdravia a lásky Vašich blízkych želám dobré rozhodnutia vo všetkých voľbách, ktoré nás čakajú. Najmä prezidentské v marci a komunálne v novembri posunú našu krajinu a mesto. Nech je to dobrým smerom!


 S úctou

Mgr. Ivan Rončák, PhD.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.