štvrtok 20. februára 2014

Z cudzieho krv netečie ...

Tento prístup je vlastný väčšine poslancov MsZ - a to je pre mňa najväčšie sklamanie z komunálnej politiky. Robiť Mikuláša z balíka verejných financií dokáže každý - je to populárne, vo volebnom roku ešte populárnejšie, primátorskými kandidátmi najpopulárnejšie. Svojich voličov si nemožno rozhnevať a treba im hodiť nejakú tú kosť. Uniká mi zmysel financovania z verejných zdrojov viacerých vecí - včera napríklad niektorých položiek schválených v rámci kultúrnych dotácií. Kým so športom, školstvom, cestovným ruchom a sociálnymi vecami nebol nijaký problém a tieto komisie rozdelili dotácie vo výške, aká im bola pridelená, kultúrna komisia to nedokázala (ani teraz, ani rok predtým). V kuloároch všetci sa nad týmto prístupom len rozhorčujú, ale keď príde na hlasovanie, súhlasia s navýšením. Tento rok o 10,5 tis. EUR. Tento prístup je charakteristický najmä pre poslancov z KDH. Smeráci sú aspoň vždy (na všetkých stupňoch) konzistentne na zlej strane. Ale u kádehákov je v kuloároch nádej a potom akoby im v hlavách niečo preplo a ich hlasovanie je opačné. Nevidím nijaký verejný záujem na financovaní beletrie z mestského rozpočtu a otázne sú tiež ďalšie dotácie a ich výška. Však posúďte sami - Kompletný zoznam je na internetovej stránke mesta. Hlasovanie - 19:5.

Najdlhšie (nerátajúc obednú prestávku, tak 3 hodiny) sa rokovalo o doplnení investičného plánu na rok 2014. Opäť model: viceprimátor Zuberec sám bez konzultácií pripravil návrh, nikoho sa nepýtal, poslanci ho odmietli. Dohodli sa na tom, že ho radšej stiahnu a budú sa ním zaoberať na mimoriadnom rokovaní MsZ o dva týždne, lebo včera by sa nedohodli.

Ten istý model: bytovka na ul. K. Sidora: pred prípravou zámeru sa uskutočnilo stretnutie s verejnosťou (čo je super!), tá dala jasné výhrady. Pri príprave projektu sa mesto vysporiadalo so všetkými okrem jednej - parkovacie plochy. Hlavný architekt síce nakreslil, kde všade by sa v tom území parkovať dalo, ale projekt počíta len s parkoviskami pre novú bytovku a čiastočným nahradením (treba povedať, že divokého - popri ceste) existujúcich miest. Preto som navrhol, aby nahradenie existujúcich parkovísk bolo úplné a aby sa vytvorila v rámci tejto investície aj čiastočná rezerva na nárast potreby parkovacích miest. A aby sa to urobilo súčasne (!) s výstavbou novej bytovky. Protestoval Zuberec, že všetko je už tak pripravené (ním samotným), že do toho nemožno vstupovať. Môj návrh prešiel aspoň v tej podobe, že nové parkovacie plochy zahrnie mesto do investičného plánu na rok 2015. Ak sa tak nestane (napriek tomuto uzneseniu), bude problém. Spôsobený Zubercovou neschopnosťou diskutovať a počúvať. Investor (Stavoindustria, Liptovský Mikuláš) má pripraviť podľa našich požiadaviek projektovú dokumentáciu a začať stavať. Po dokončení ju mesto odkúpi z úverových zdrojov, ktoré budú splácané nájomníkmi bytov.

Najviac pozornosti priťahovalo schvaľovanie koncepcie BUBO. Tento posledný riadny bod sa začal prerokovávať o cca 19,00 (zasadnutie začalo o 8,00), všetci už boli unavení a nervózni. Aj z toho, čo ich ešte čaká. Projekt BUBO (zjednodušene: doplnkové pohybové aktivity pre deti v materských a základných školách) presadzoval posl. J. Čech, J. Smolek a spol.. Požiadavka voči mestskému rozpočtu na rok 2014 bola 40 tis. EUR. Nasledovala veľká vlna odporu v školách atď. Na zasadnutí mestskej  rady bolo predkladateľom správy dokázané zavádzanie, keď sľubovali sponzorskú podporu fakúlt a katedier Katolíckej univerzity, o ktorej zástupcovia týchto fakúlt a katedier nevedeli. Atď. Pred včerajším MsZ urobil Čech a spol. ústupový manéver, včera požadovali už iba 25 tis. EUR, z toho 20 tis. mzdy pre lektorov projektu (pôvodne požadované rozdelenie bolo 37 tis. na mzdy, 3 tis. EUR zvyšok). Tento návrh bol schválený - 14:7. Obdivujem kolegov, ktorí boli ochotní trpieť viac ako ja, ja som odišiel po vystúpení Michala Slašťana, ktorý vyjadril podporu schváleniu 25 tis. EUR. Čím bolo jasné, ako hlasovanie dopadne. Prečo by kolegovia nezdvihli ruku aj za toto - veď z cudzieho krv netečie ... 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.