streda 21. októbra 2015

Poslanci odmietli tranparentnosť v mestských firmáchNa dnešnom zasadnutí MsZ v Ružomberku som chcel predložiť návrh uznesenia, ktorý by vniesol pravidlá do grantovej politiky mestských firiem. Ale poslanci tento návrh odmietli už pre istotu pri schvaľovaní programu MsZ.

Mestské firmy sú vnímané ako priestor na dolovanie renty pre politické strany. Platí to na celom Slovensku, nielen v Ružomberku. Tam dajú tisícku na politickú akciu vodárne, tu navaria volebný guláš mestské lesy, alebo dajú cenu do tomboly na straníckom plese mestské teplárne. Všetci to vedia a vidia. V najnovšom hodnotení transparetnosti mestských firiem realizovaného Transparency International Slovensko bola zahrnutá len jedna ružomberská firma – vodárne. A práve v oblasti grantovej politiky jej na konte v hodnotení svieti hrozivá nula.

Preto som mal pripravené jednoduché uznesenie:  aby si mestské firmy vypracovali pravidlá prideľovania dotácií a uzatvárania sponzorských a reklamných zmlúv a aby prehľad takto pridelených dotácií a uzatvorených zmlúv bol vždy súčasťou ich výročných správ. Aby mi poslanci nemohli povedať, že tento návrh nemôžu podporiť preto, lebo ho na zasadnutí MsZ vidia prvýkrát, návrh uznesenia som kolegom poslal dva dni dopredu.

Ale dostal som do brady už pri schvaľovaní programu – rokovací bod s názvom „Prideľovanie dotácií obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou mesta Ružomberok“, v ktorom som chcel predložiť avizované uznesenie, kolegovia odmietli zaradiť do programu rokovania.

Tu je návrh uznesenia:
MsZ žiada
I.                    Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok iniciovať prijatie dokumentu upravujúceho poskytovanie darov a dotácií vrátane uzatvárania sponzorských zmlúv a zmlúv o reklame a predložiť MsZ informáciu o procese prijímania tohto dokumentu
T: 2.12.2015

II.                  Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok predložiť zoznam darov a dotácií vrátane nefinančného plnenia poskytnutých danou obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Ružomberok v rokoch 2011 - 2014
T: 2.12.2015

III.                Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok predložiť zoznam sponzorských zmlúv a zmlúv o reklame uzatvorených danou obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Ružomberok v rokoch 2011 - 2014
T: 2.12.2015

IV.                Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok zabezpečiť, aby prehľad o poskytnutých daroch a dotáciách vrátane nefinančného plnenia poskytnutých danou obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Ružomberok a prehľad o uzatvorených sponzorských zmluvách a zmluvách o reklame bol súčasťou výročných správ za daný hospodársky rok predkladaných do MsZ.
T: úloha trvalá

A hlasovanie o návrhu na zaradenie do programu: 10:13
Návrh podporili:
-          posl. klub Sieť: Kerdík, Kolík, Macko, Rončák
-          nezaradení poslanci: Javorka, Zuberec
-          posl. klub KDH: Gašaj, Kolár, Kubáň, Šanobová
  
Návrh Nepodporili:
-          posl. klub KDH: Bednárik, Bella, Slašťan, Stolárová, Šípoš
-          posl. klub primátora mesta: O. Lauko, T. Lauko, Ružička, Šlávka, Šošovec
-          posl. klub SMER–SD: Kramárová, Valent
-      nehlasoval, ale bol prítomný: Habo

Neprítomní: Camberová (SMER – SD), Kurňavka (Sieť)

Toto hlasovanie nakreslilo dosť jasnú čiaru: starí politici a generálovci so záujmom aj naďalej cicať verejné prachy z mestských firiem vs. zvyšok. Keby tento záujem nemali, prečo by inak nepustili do grantovej politiky mestských firiem viac svetla?

štvrtok 20. augusta 2015

Prečo som prestal písať blogyViacerí priatelia sa ma pýtajú, prečo som prestal písať blogy. Lebo to v tejto situácii nemá zmysel, lebo sa bojím nevyspytateľných reakcií svorky okolo vedenia mesta, lebo nechcem negatívne hovoriť o KDH.

Hneď po voľbách sa vytvorili tri skupiny. Primátorovi poslanci, poslanci z klubu KDH a piati poslanci klubu SIEŤ a nezávislí poslanci, ktorého jadro tvorili 4 znovuzvolení poslanci v minulom volebnom období pôsobiaci pod hlavičkou skupiny nezávislých poslancov „Ružomberok bez korupcie“. Svoju nezávislosť slovne deklarovali viacerí poslanci, ale je fakt, že všetci niekde skončili – buď u primátorovcov alebo v KDH. Primátor Čombor porozdával trafiky a vytvoril si primátorskú väčšinu 20 z 25 poslancov (bokom = opozíciou zostala SIEŤ). V júli sa z dvadsiatky odtrhla dovtedy poslušne hlasujúca trojica (Zuberec, Habo, Javorka), lebo odmietla hlasovať za niektoré aktuálne predložené veci (predaj pozemku pod benzínkou pri Hypernove, koncesia na rekonštrukciu chladenia zimného štadióna atď.). Na augustovom MsZ boli Habo so Zubercom po teatrálnom vylúčení z primátorského klubu na výstrahu všetkých ostávajúcich ostentatívne popravení – odvolaní z mestských firiem. Javorka odišiel s nimi.

Nechcem sa vŕtať vo svedomí kolegov, rozoberať čo za čo dostali a čím ich držia v šachu. Faktom je, že hlasujú správne a spoľahlivo. Tiež je treba povedať, že sú aj takí, ktorí to tak robia úprimne. V situácii, keď máte oproti sebe dobre fungujúci primátorsko-kádehácky valec, nemá zmysel vrhať sa proti nemu s prakom. 

Vzácny človek, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, profesor Tadeusz Zasepa viackrát povedal, že sa treba báť neschopných ľudí, lebo tí sú schopní všetkého. Bojím sa takých. Bojím sa zlých a zákerných ľudí. V ružomberskej politike ich je veľa, oveľa viac ako bolo predtým. Nemyslím v zastupiteľstve, v politike širšie. Predtým nebolo také že vyhrážanie sa stratou práce, embargom na zákazky v meste (nie mestské, v meste!), eliminácia opozičných názorov, monopolizácia mediálneho priestoru, ohováranie. Brrr! Z takého prostredia ja utekám, chcem zo svojho mikrookolia vytlačiť takéto negatívne veci.

Úprimne si želám dobrý výsledok KDH v marcových parlamentných voľbách, lebo KDH do slovenskej politiky patrí ako zástupca konzervatívnych hodnôt v spoločnosti. Snažil som sa o to, ale nejde to – kritizovať vedenie mesta a nespomenúť pri tom KDH. KDH má v konzervatívnom meste na severe Slovenska obrovský potenciál – a aj zodpovednosť. Vždy to bolo dosiaľ v Ružomberku tak, že kam sa priklonilo KDH, tam sa vládlo. Keby KDH chcelo, v Ružomberku by to vyzeralo úplne inak. Má najväčší podiel na úpadku nášho mesta. V Ružomberku by si kádeháci zaslúžili poriadny výprask. Ale naozaj poriadny. Sú synonymom ustráchaných slabochov bez vízie, skupiny s mentalitou klanu neschopného vidieť za horizont svojich vykšeftovaných pracovných miest. Ale ja chcem, aby po marcových voľbách vznikla dobrá vláda, ktorá urobí zo Slovenska užitočný štát. KDH bolo doteraz vždy súčasťou práve takýchto vlád. A chcem, aby tomu bolo tak aj teraz.  

V tejto situácii má zmysel jediná vec – trpezlivo a pomaly pracovať na tom, aby v ďalšom období boli v Ružomberku čísla iné a aby bolo v politike čo najmenej slabochov a vydierateľných ľudí. A snažiť sa o maximálne využitie mandátu v praktickej pomoci občanom Ružomberka. Lebo mandát je záväzok, nie prostriedok na udržanie si práce a robenie kšeftov. Plus snažiť sa o zmenu pravidiel aj z národnej úrovne – to sa už viackrát ukázalo efektívnejšie, ako čakať na zmenu zdola, od obcí a miest. Očista politiky novou generáciou politikov, ktorí zavedú nové pravidlá. Novou generáciou nie nevyhnutne vekom, ale správaním sa.

štvrtok 5. marca 2015

Zasadnutie o spravodlivostiBolo by zjednodušením povedať, že v stredu bolo zasadnutie MsZ v Ružomberku nudné. Pohľad do materiálov môže vyvolať takéto zdanie, ale v tej zdanlivej nude sa stále vznášala najdôležitejšia téma v politike – otázka spravodlivosti. Téma zároveň aj najťažšia. V prípade donebavolajúcich darebáctiev alebo jednoznačne dobrých vecí sa hlasuje ľahko, ale včera to bolo veľmi ťažké.
A veľmi ťažko sa obhajuje, lebo nemôžte dať všetkým toľko, aby boli spokojní a považovali to za spravodlivé. Určite v niekoho očiach nebudete populárni. Ale to je údel nepopulistickej zodpovednej politiky.
Mesto / štát nie je primárne nástroj prerozdeľovania, ale skôr garantom zabezpečovania verejných služieb a ich primeranej kvality. V tom je umenie – nastaviť ich šírku aj hĺbku. A pritom zaťažiť ľudí a podnikateľov len takými daňami, ktoré im nezlomia krk. Financovať šport? Ktorý a v akej výške? Dať niečo aj iným športom? Je rekreačný šport (napr. turistika) vôbec športom? Koľko im dať a ako? Dať do cestovného ruchu všetko, čo sa vyberie na ubytovaní? Dať na útulok všetko, čo sa vyberie na dani za psa? Uf ... O tom boli všetky dotácie. Nudné body rokovania plné tabuliek a čísiel.
V novembri 2014 sme schvaľovali rozpočet. Museli sme k nemu nastaviť aj výšku daní a poplatkov. Verejné služby nie sú zadarmo – vždy ich financuje mesto z daní a k tomu doložia priami využívatelia tej služby. Namixovať tento pomer tak, aby nekrvácal mestský rozpočet ani používatelia a zároveň bol tento pomer spravodlivý, je fakt umenie. Koľko pýtať za cestovný lístok v mestskej autobusovej doprave, koľko mesačne za škôlku, koľko za hodinu opatrovateľskej služby? V novembri bola prognóza príjmov na rok 2015 veľmi zlá, tak sme napríklad poplatok za škôlku stanovili na 20 EUR (reálne náklady sú cca 150 EUR za mesiac, rozdiel sa kryje z daní!). Ozvali sa rodičia, že veľa, prišli nové čísla ukazujúce, že na daniach sa vyberie viac, ako sme očakávali v novembri 2014, tak sme ho včera prestanovili na 15 EUR. Spravodlivé? Neviem ...? Poplatok za sociálne služby – teraz je 1,3 EUR na hodinu, v minulosti bol 1,8 EUR (lebo zákon stanovil mať ho na úrovni minimálne polovice reálnych nákladov). Ale včera zaznelo z úst vedúcej sociálneho odboru, že realita tlačí, že sa nevyhneme tomu vrátiť ho späť na 1,8 EUR. Spravodlivé? Neviem ...?
Financovanie neštátneho školstva. Dať im rovnako ako našim (verejným)? Alebo len nevyhnutné zákonné minimum (t.j. 88 percent toho, čo dáme našim). V Ružomberku máme tento pomer 1:0,9. Lepšie ako 1:0,88, horšie ako 1:1. Čo je spravodlivé? Neviem, rozumiem argumentom oboch skupín (iná legislatíva atď.). Včera sme po dlhej diskusii urobili na návrh posl. Šlávku aspoň symbolické zrovnoprávnenie – v oblasti stravovania. Prešlo to v pomere 15:10 ... V posl. klube Sieť a nezávislí poslanci na to nemáme jednotný názor, ja som hlasoval za Šlávkov návrh, lebo v mojej predstave posúva stav k ideálu spravodlivosti.
Lajtmotívom komunálnych volieb 2014 pre Sieť bolo „Dobré mesto slúži ľuďom“. Aby bolo dobré, musí byť aj spravodlivé. Samozrejmým predpokladom je zo vzácnych verejných zdrojov neulievať bokom. A tiež veľa počúvať, rozmýšľať a potom zodpovedne rozhodnúť. Aj keď vo finále je to nudne vyzerajúce číslo.  
Tak ako včera - bolo to ťažké zastupiteľstvo ...

streda 4. februára 2015

Poslanci v konflikte záujmovDostať sa do konfliktu záujmov nie je hriech. Zlé je v takom stave zotrvávať. Ešte horšie je robiť tak preto, aby  niekto tento konflikt záujmov využíval vo svoj prospech. Práve na riešenie konfliktu záujmov som sa chcel opýtať dvoch kolegov poslancov minulú stredu na zasadnutí MsZ, keď sme mali na stole návrh na ich menovanie do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok. Ale aj pri prerokovávaní tohto bodu nám zavreli ústa – primátorská väčšina odhlasovala, že sa tento bod prerokuje bez diskusie. Preto tieto otázky položím teraz tu.
Obe sa týkajú predstavenstva  Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s.. MsZ v stredu schválilo, že novými členmi predstavenstva majú byť primátor Igor Čombor a poslanci Ján Bednárik a Patrik Habo. Obaja poslanci sa tým dostali do situácie, keď svoj konflikt záujmov budú musieť nejako riešiť. Posl. Bednárik (posl. klub KDH) je zároveň aj námestníkom riaditeľa vodární - tej istej firmy, kde bude členom predstavenstva. Predstavenstvo o. i. ukladá riaditeľovi spoločnosti a jeho námestníkom úlohy, nastavuje manažmentu firmy finančné hodnotenia, schvaľuje mimoriadne odmeny. Čiže posl. Bednárik bude možno niekoľko tisícové odmeny musieť schvaľovať sám sebe. Ako bude túto situáciu riešiť?    
Posl. Habo (primátorom zaraďovaný do svojho posl. klubu) je spoluvlastníkom a konateľom Liptovskej stavebnej spoločnosti (LSS), firmy, ktorá realizuje aj stavebné práce pre vodárne. Pre tie vodárne, v ktorých predstavenstve bude posl. Habo prítomný napríklad pri nastavovaní kritérií výberu dodávateľov stavebných prác za niekoľko miliónov eur. Ako bude túto situáciu riešiť?
Pred niekoľkými mesiacmi som sa do konfliktu záujmov dostal aj ja. Rozhodol som sa viac angažovať v politike, prijal som pozvanie programovo pomôcť v otázkach transparentnosti a boja proti korupcii politickej strane SIEŤ. Tak sme sa s riaditeľom Transparency International Slovensko (TIS) Gabrielom Šípošom dohodli na pozvoľnom ukončení našej spolupráce, lebo nemôžem byť tvárou tej istej agendy v dvoch inštitúciách stojacich na opačných brehoch vo verejnom priestore. Nič sme si neostali dlžní, bola to plodná dlhoročná spolupráca, stále priateľsky komunikujeme - naposledy dnes, predtým včera. Tento odsek do tohto blogu vlastne ani nepatrí, píšem to len kvôli rečiam o mojom vyhodení z TIS, ktoré sa šíria z ružomberskej mestskej horárne. Ťažko sa tu asi niektorým chápe, že niekto dobrovoľne odíde z renomovanej inštitúcie len preto, že má v sebe nastavené nejaké etické pravidlá.
Treba ešte povedať, že kolegom z MsZ zákon takýto konflikt záujmov mať nezakazuje. Tak, ako slovenské zákony neriešia veľa faktických problémov. A, napokon, zákony nemusia riešiť všetko – veď nikomu zákon neprikazuje napríklad pozdraviť.
Rád dám obom kolegom priestor na odpovede na tomto mieste, keďže na zasadnutí MsZ moje otázky (a teda ani odpovede na ne) odznieť nemohli.
Aktualizované 7.2.2015, 10:40 - odpoveď posl. P. Haba
 Vážený pán Rončák, keďže už podľa Vášho názoru neexistuje iná možnosť položenia mi otázky ako len v diskusii mestského zastupiteľstva, alebo verejným blogom cez sociálnu sieť,ktorý ste zvolili, výnimočne sa prispôsobím Vašej forme a pre korektnosť Vám verejne odpoviem na položenú otázku. MZ v stredu 28.1.2015 schválilo návrh nominantov do predstavenstva VSR, ktorý majú zastupovať jedného z akcionárov – Mesto Ružomberok, v orgánoch regionálnej akciovej spoločnosti VSR Ružomberok, a.s., kde pracuje a bude pracovať päť členov nového predstavenstva. Traja členovia budú zastupovať mesto Ružomberok a dvaja členovia budú nominovaní za ostatných akcionárov (obce Ružomberského okresu). Títo nominanti nášho mesta (p. Čombor ,p. Bednarik a p. Habo) spolu s ešte neschválenými dvoma zástupcami obcí (t.j. dvaja starostovia), budú musieť byť v zmysle stanov akceptovaní a schválení valnou hromadou akcionárov (primátor a starostovia obci okresu ) VSR a.s. Ružomberok, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou bude zvolaná až v mesiaci apríl 2015. V prípade že sa tomu tak stane, je možné, že uvedení piati nominanti budú potvrdení a schválení do riadiacich funkcii. Do toho času je teda podľa mňa predčasné a zavádzajúce vyhodnocovať a súdiť údajný konflikt záujmov nominovaných poslancov, ktorí v žiadnom prípade dnes tieto pozície nezastavajú, teda nemôžu byť v konflikte záujmov. Považujem za povinnosť ,aby sa každý zainteresovaný občan ktorý pôsobí vo verejne správe dôsledne zaoberal analýzou svojho možného konfliktu záujmov a vyhodnotil si sám podľa platnej zákonnej legislatívy a hlavne podľa svojho svedomia. V mojom prípade môžem verejne potvrdiť a vyhlásiť, že k takémuto Vami avizovanému stavu konfliktu záujmov určite nedôjde. Svoje rozhodnutie prijať kandidatúru zastupovať naše mesto vo VSR, a.s. na pozícii člena predstavenstva som si zodpovedne premyslel, pričom považujem za zmysluplné pracovať v prospech mesta v oblasti v ktorej som profesne dlhodobo zainteresovaný a verím že svojimi skúsenosťami pomôžem k rozvoju a efektivite tejto spoločnosti. Tak ako vy, aj ja som sa v čase prijatia ponuky pracovať v orgánoch VSR a.s., rozhodoval akým smerom pôjde moje ďalšie pracovné smerovanie a rozhodnutie ktoré som prijal bolo pre mňa ťažké, ale zaväzujúce. Tieto informácie som pripravený poskytnúť každému kto ma osloví a bez váhania ich náležíte vysvetliť. Mám za to, že spôsob a hlavne čas ktorý ste zvolili nie je voči nám korektný. Mrzí ma , že svojou unáhlenou aktivitou vytvárate predpojatý dojem stretu záujmov s výhľadom na možné zneužívanie kompetencii aj u poslancov, ktorí sú v MZ noví a očakávajú skôr od Vás skúsenejších, pomoc , podporu , či radu. Vo Vašom blogu uvádzate, že LSS, s.r.o realizuje stavebné prace pre VSR, a.s. Ružomberok. ANO , počas 10 – rokov postavenia tejto spoločnosti na stavebnom trhu, sme úspešne obstáli vo verejnom obstarávaní a realizovali stavebné práce pre ružomberské vodárne až 2x . Chcem však podotknúť že LSS, s.r.o je úzko špecializovaná spoločnosť zaradená k činnostiam spojených s výstavbou verejných inžinierskych sietí a je práve pre jej špecializáciu vyzývaná k odbornej komunikácii, účasti vo verejných súťažiach a príp. realizácii vodohospodárskych prác v pôsobnosti vodárenských spoločnosti na Slovensku. To znamená že okrem VSR, a.s.Ružomberok spolupracuje s ďalšími mestami, obcami a väčšinou vodárenských spoločnosti na Slovensku, ktoré zabezpečujú rozvoj a obnovu svojej vodohospodárskej infraštruktúry. Uvedené skutočnosti odôvodňujem Vaším poukazovaním na realizáciu vykonávaných prac LSS, s.r.o pre VSR a.s a tiež Vašou nesprávnou interpretáciou reálnych kompetencii predstavenstva VSR a.s. Ružomberok. Treba však uviesť na správnu mieru, že 5- členné predstavenstvo ani dozorná rada VSR a.s. nemá kompetenciu zasahovať do procesu verejného obstarávania výberu externých dodávateľov tovarov a služieb obstarávaných VSR a.s, pričom táto povinnosť je uložená samostatnému oddeleniu verejného obstarávania s následným schválením výsledkov stanovenou komisiou a riaditeľom spoločnosti. Informácia o možnosti rozhodovať predstavenstvom VSR a.s. o zadaní kritérií vo verejných súťažiach pri „ niekoľko miliónových stavebných prácach „ ktoré sú financované zo zdrojov EU (kohézne a štrukturálne fondy) je až absurdná, z dôvodu povinnosti žiadateľa stanoviť najviac, externe odborne spôsobilú osobu v súlade s európskej smernicou VO. V týchto prípadoch sa jedná o tender s tzv. nadprahovou metódou obstarávania. Smernica ďalej ukladá za povinnosť žiadateľovi zabezpečiť verejný tender s podstatnou väčšinou nariadených súťažných kritérií , povinnosťou obsadenia externých členov komisie s prostredia riadiaceho organu a následne zabezpečenia záverečnej kontrolnej správy, ktorá osvedčí postup a závery procesu verejného obstarávania. Túto pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom vykonáva výlučne predmetné riadiace ministerstvo. Len pre ilustráciu tri najväčšie „miliónové“ projekty odkanalizovania obcí nášho regiónu financované zo zdrojov EU, realizovali spoločnosti : Váhostav SK a.s., Tenza Brno a.s., a Chemkostav Michalovce a.s. Vážený pán Rončák, oceňujem Vašu snahu o transparentnosť, vážim si Vašu prácu poslanca a pedagóga, ale zároveň Vás žiadam, aby ste nevytvárali skreslený a unáhlený obraz o kolegoch, ktorí majú taktiež úprimný záujem podporiť a pomôcť rozvojovým aktivitám nášho mesta a regiónu, aj napriek tomu, že pracujú v podnikateľskom prostredí . Moje stanovisko na Váš podnet odvodňujem potrebou vyjadriť verejnosti širší rozmer môjho rozhodnutia a celkovej informovanosti k avizovanému konfliktu záujmov. Verím že uvedené skutočnosti budeme mať možnosť spolu ešte prekonzultovať aj na inej, neformálnej úrovni.
S pozdravom a úctou Patrik Habo