streda 21. októbra 2015

Poslanci odmietli tranparentnosť v mestských firmáchNa dnešnom zasadnutí MsZ v Ružomberku som chcel predložiť návrh uznesenia, ktorý by vniesol pravidlá do grantovej politiky mestských firiem. Ale poslanci tento návrh odmietli už pre istotu pri schvaľovaní programu MsZ.

Mestské firmy sú vnímané ako priestor na dolovanie renty pre politické strany. Platí to na celom Slovensku, nielen v Ružomberku. Tam dajú tisícku na politickú akciu vodárne, tu navaria volebný guláš mestské lesy, alebo dajú cenu do tomboly na straníckom plese mestské teplárne. Všetci to vedia a vidia. V najnovšom hodnotení transparetnosti mestských firiem realizovaného Transparency International Slovensko bola zahrnutá len jedna ružomberská firma – vodárne. A práve v oblasti grantovej politiky jej na konte v hodnotení svieti hrozivá nula.

Preto som mal pripravené jednoduché uznesenie:  aby si mestské firmy vypracovali pravidlá prideľovania dotácií a uzatvárania sponzorských a reklamných zmlúv a aby prehľad takto pridelených dotácií a uzatvorených zmlúv bol vždy súčasťou ich výročných správ. Aby mi poslanci nemohli povedať, že tento návrh nemôžu podporiť preto, lebo ho na zasadnutí MsZ vidia prvýkrát, návrh uznesenia som kolegom poslal dva dni dopredu.

Ale dostal som do brady už pri schvaľovaní programu – rokovací bod s názvom „Prideľovanie dotácií obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou mesta Ružomberok“, v ktorom som chcel predložiť avizované uznesenie, kolegovia odmietli zaradiť do programu rokovania.

Tu je návrh uznesenia:
MsZ žiada
I.                    Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok iniciovať prijatie dokumentu upravujúceho poskytovanie darov a dotácií vrátane uzatvárania sponzorských zmlúv a zmlúv o reklame a predložiť MsZ informáciu o procese prijímania tohto dokumentu
T: 2.12.2015

II.                  Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok predložiť zoznam darov a dotácií vrátane nefinančného plnenia poskytnutých danou obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Ružomberok v rokoch 2011 - 2014
T: 2.12.2015

III.                Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok predložiť zoznam sponzorských zmlúv a zmlúv o reklame uzatvorených danou obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Ružomberok v rokoch 2011 - 2014
T: 2.12.2015

IV.                Zástupcov mesta Ružomberok v riadiacich orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Ružomberok zabezpečiť, aby prehľad o poskytnutých daroch a dotáciách vrátane nefinančného plnenia poskytnutých danou obchodnou spoločnosťou s majetkovou účasťou mesta Ružomberok a prehľad o uzatvorených sponzorských zmluvách a zmluvách o reklame bol súčasťou výročných správ za daný hospodársky rok predkladaných do MsZ.
T: úloha trvalá

A hlasovanie o návrhu na zaradenie do programu: 10:13
Návrh podporili:
-          posl. klub Sieť: Kerdík, Kolík, Macko, Rončák
-          nezaradení poslanci: Javorka, Zuberec
-          posl. klub KDH: Gašaj, Kolár, Kubáň, Šanobová
  
Návrh Nepodporili:
-          posl. klub KDH: Bednárik, Bella, Slašťan, Stolárová, Šípoš
-          posl. klub primátora mesta: O. Lauko, T. Lauko, Ružička, Šlávka, Šošovec
-          posl. klub SMER–SD: Kramárová, Valent
-      nehlasoval, ale bol prítomný: Habo

Neprítomní: Camberová (SMER – SD), Kurňavka (Sieť)

Toto hlasovanie nakreslilo dosť jasnú čiaru: starí politici a generálovci so záujmom aj naďalej cicať verejné prachy z mestských firiem vs. zvyšok. Keby tento záujem nemali, prečo by inak nepustili do grantovej politiky mestských firiem viac svetla?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.